Padasjoen nuoret arvostavat omaa lukiotaan ★

Padasjoen lukio saattaa olla pieni, mutta täällä saa sitäkin parempaa opetusta. Verrattuna suurempiin lukioihin Padasjoen lukiossa saa henkilökohtaisempaa sekä tarkempaa opetusta ja ohjausta. Tulosten perusteella koulumme oppimistulokset ovat usein maan parhaimmistoa, ja täältä kirjoittaa joka vuosi ylioppilaita hyvin paperein ulos. 

Lukioomme on monina vuosina tullut myös uusia opiskelijoita, koska he haluavat varta vasten meidän lukioomme. Voimme antaa nyt hyvän esimerkin lukioomme tänä syksynä tulleesta uudesta opiskelijasta. Hän halusi tulla tänne, koska häntä houkutteli pienempi ja yksityisempi opiskeluympäristö eikä se ole mahdollista pääkaupunkiseudulla tai muissakaan suuremmissa kaupungeissa. 

Kunnan varat, jotka käytetään koulutukseen, menevät oikeaan kohteeseen. Näin pienessä kunnassa koulutus on loogisesti suurin menoerä. Koulutukseen on selkeästi panostettu täällä, sillä meillä on kuitenkin korkeasti koulutetut opettajat, jotka opettavat myös yläkoulun puolella.

Lukiossamme on laajat valinnaisainemahdollisuudet, joista kaikkia ei löydy muista kouluista. 
Lukiossamme toteutetaan aktiivista yrittäjyyskasvatusta, joka tarjoaa nuorille muun muassa mahdollisuuden kokeilla oman yrityksen pyörittämistä Nuorten Yrittäjyys ja Talous NYT:in Vuosi Yrittäjänä -ohjelmassa tai suorittaa valtakunnallisia bisneskursseja. Lukiomme on ollut myös vuosien aikana mukana useissa kansainvälisissä yrittäjyyskasvatusprojekteissa, joista uusin on tänä syksynä alkanut CBYE eli Central Baltic Young Entrepreneurs. 

EU-asiat ovat myös paljon esillä lukiomme toiminnassa. Lukiomme on jo aiemmin valittu Päijät-Hämeen ainoaksi Euroopan parlamentin yhteistyökouluksi (EPAS), ja tänä syksynä Euroopan parlamentti nimesi lukiomme Päijät-Hämeen vaikuttajaryhmäksi. Vuosien aikana opiskelijamme ovat edustaneet useamman kerran Suomea Euroscola-istunnoissa sekä tehneet EP:n kutsusta EU-opintomatkoja Brysseliin. Sekä kansainväliset yrittäjyyskasvatusprojektit että EU-opintomatkat ovat tarjonneet opiskelijoillemme monenlaisia oppimiskokemuksia ja vahvistaneet myös nuorten ajatuksia eurooppalaisuudesta ja kansainvälisyydestä. 

Myös biologiassa ja maantieteessä on Padasjoen lukiossa tehty paljon sellaista, mitä monessa suuressakaan kaupunkilukiossa ei ole päästy tekemään. Jo kahdenkymmenen vuoden ajan meillä on ollut edelleen jatkuvaa yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa ja viiden vuoden ajan Helsingin yliopiston kanssa. 

Padasjoen lukio oli pitkään ainoa lukio Suomessa, jolla oli oikeudet itse opettaa Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston biologian kursseja opiskelijoilleen. Lukuisat opiskelijamme ovatkin suorittaneet menestyksekkäästi näitä kursseja. Vuonna 2018 lukiomme opiskelija pääsi edustamaan Suomea kansainvälisiin geologian olympialaisiin. Maantieteen alaan liittyvä kilpailu pidettiin Thaimaassa. Suomen nelihenkinen joukkue pärjäsi hienosti ja ylsi mitalisijoille. Tämänkään matkan kustannuksiin Padasjoen kunnan ei tarvinnut osallistua, koska matkan rahoitus tuli muilta tahoilta. 

Viime vuonna Padasjoen lukio valittiin yhdestä harvoista Suomen lukioista osallistumaan Suomen valtioneuvoston organisoimaan ohjelmaan, jossa opiskelijat pääsivät vaikuttamaan hallituksen tärkeimpiin nuoria koskeviin toimenpiteisiin. Maantieteen oppitunneilla valmistetut tuotokset lähetettiin opetus- ja kulttuuriministeriöön. 

Padasjoen lukio on valittu yhtenä lukiokonsortiona kolmen muun Päijät-Hämäläisen lukion kanssa osallistumaan lukiolaisten CERN-tiedeleirille Sveitsissä lukuvuonna 2023–2024. Hakemuksia oli yhteensä 35, ja vain 11 hyväksyttiin. Padasjoen lukiosta mukaan pääsi kolme fysiikan opiskelijaa. 

Näiden tapahtumien ja projektien lisäksi opettajat ovat tehneet paljon omiin oppiaineisiinsa liittyvää opetusmateriaalia, tästä esimerkkinä lukion biologian oppikirjat, jotka ovat valtakunnallisesti käytössä eri puolilla Suomea. 

Vaikka joillakin opintojaksoilla voi joskus olla vain 1–3 opiskelijaa, saa niillä parempaa ja yksityisempää opetusta ryhmäkokojen ollessa pienempiä. Laaja valikoima valinnaisaineita pienistä ryhmistä huolimatta mahdollistaa opiskelijoiden paneutumisen juuri niihin aineisiin, jotka kiinnostavat heitä eniten. Pienessä lukiossamme opiskeluympäristö tuntuu viihtyisältä ja turvalliselta, ja koulun henkilökunta on helposti lähestyttävää. Lukiomme opiskelijat kokevat, että heistä pidetään hyvää huolta ja että heillä on hyvä ryhmähenki. 

Lukiossamme oppimateriaalit ja opiskeluvälineet ovat kynistä ja vihkoista lähtien opiskelijoille ilmaisia ja myös hyvin monipuolisia, mikä ei ole arkipäivää monissa muissa lukioissa. Suurin osa oppimateriaaleista on saatavilla myös sähköisesti. Lukiomme opiskelijat saavat suorittaa ajokoulun lukion opintojaksona, ja lukio osallistuu myös ajokortin hankintakustannuksiin. Lukiolaisemme osaavat kyllä arvostaa myös tällaisia asioita. 

Kannattaa vielä myös muistaa, että Padasjoen lukio menestyy vuosi toisensa perään valtakunnallisissa lukiovertailuissa ja on yltänyt useita kertoja Päijät-Hämeessä parhaimpaan kärkeen. Eikö siis nuorten koulutusta ja jatko-opiskelua ole arvokasta tukea omassa kunnassa? Elinvoimaa Padasjoelle ei saada varmasti ainakaan lukion lopettamisella. 

Padasjoen lukion opis­kelijakunnan puolesta, juniorit

Scroll to Top