Padasjoella rikoksia eniten liikenteessä ★

Hämeen poliisin rikosten selvitysaste parani viime vuonna, mutta tutkinta-aika piteni. Kaikista rikoksista yli puolet (50,3 %) selvisi, kun edellisvuonna lukema oli 43,6 %.

Hämeen poliisilla oli vuonna 2023 tutkittavanaan 24 000 rikoslakirikosta, 10 000 liikennerikosta ja 32 000 hälytystehtävää. Lupia myönnettiin 88 000.

Partio saapui paikalle aikaisempaa nopeammin. Keskimääräinen saapumisaika aleni 10,7 minuutista 9,9:ään.

Väkivaltarikokset ovat kasvussa Hämeessä. Poliisin tutkijat selvittivät kaikki tietoon tulleet henkirikokset ja niiden yritykset.

Huumausainerikokset lisääntyivät, erityisesti törkeät huumausainerikokset. Huumerattien osuus on 50 % kaikista rattijuopoista.

Petokset, erityisesti tietoverkossa tapahtuvat rikokset muodostavat jo neljäsosan kaikista Hämeen poliisilaitoksen tietoon tulleista rikoksista.

Nuorten (15–17-vuotiaat) tekemät rikokset kasvoivat merkittävästi. Törkeät varkaudet ja varkaudet lisääntyivät peräti 97 %, mutta isoja kasvuprosentteja oli myös ryöstöissä, kiristyksissä ja pahoinpitelyissä. Nuorisorikollisuutta ilmenee erityisesti Lahdessa.

Padasjoella rikosten määrä väheni viime vuonna. Poliisilla oli hälytystehtäviä Padasjoella vuoden aikana 141, kun edellisvuonna niitä oli 173. A-kiireellisysluokan tehtäviä oli 21. Kotihälytysten määrä vähentyi merkittävästi, 50:stä 21:een.

Omaisuusrikoksia tehtiin 51, kun toissa vuonna määrä oli 71. Varkauksia tilastoitiin 17 (28) ja petoksia 18 (20). Vapaa-ajan asuntoon varkaat tunkeutuivat vain kerran, moottoriajoneuvoon kolmesti.

Väkivaltarikosten määrä on meillä puolittunut. Pahoinpitelyjä yleisellä paikalla kirjattiin viime vuonna neljä ja yksityisellä paikalla myöskin neljä. Henkirikoksia tai sen yrityksiä ei ollut, raiskauksia oli yksi.

Huumausainerikoksia vuositilastossa oli kolme.

Padasjoen yleisin rikos tapahtuu liikenteessä. Liikenneturvallisuuden vaarantamisia oli 76 (edellisvuonna (53), törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia 76 (53) ja rattijuopumuksia kuusi (14).

Scroll to Top