Torstaina toukokuun 9. päivänä 1974 ★

Kirkkolammille asetettu merkkipaalu siirtyi paikaltaan 5.5. Arvonta suoritettiin nimismiehen kansliassa, oikein veikanneita oli kaikkiaan 39. Veneen voitti Paavo Ahonen ja lohdutuspalkintona katiskan saivat Reijo Snellman ja Kalle Mertsalmi.

Kunnan matkailutyöryhmän mukaan lomailuun soveltuvat alueet tulee kartoittaa. Kunnan tulisi ohjata rantojen omistajia alueiden tehokkaaseen käyttöön. Kullasvuoren aluetta ei tulisi luovuttaa pienille hankkeille, koska tulevaisuudessa tämänlaatuisista alueista on puutteita Etelä-Suomessa. Todettiin, että kunta tarvitsee myös leirintätasoista lomailupaikkaa. Asuntotuotantoryhmän mukaan vuokra-asuntoja tulisi rakentaa 1–2 taloa vuodessa. Maapolitiikasta todettiin, että pitkällä tähtäimellä on järkevää kehittää kirkonkylän taajamaa kunnan itsenäisenä säilymisen kannalta.

Arrakosken Työväenyhdistys vietti vappuna 70–vuotisjuhlaa. Yleisöä oli Rauttiustalon täydeltä. Bruno Koskelan harmonikkasoolon jälkeen laulettiin yhdessä Kansainvälinen.

Padasjoella 113 MYEL-eläkkeen saajaa. Vuosi 1973 lisäsi MYEL-eläkkeiden määrää. Keskimääräinen MELAn maksama vanhuuseläke on 76 mk/kk, täysi työkyvyttömyyseläke 92. Yleisin työkyvyttömyyssyy ovat sydän- ja verisuonisairaudet. Lähes yhtä yleisiä ovat selkävaivat.

Arrakosken postin vaiheita (jatkoa). Hämeen Kehräämön alettua toimintansa alkoi postissa pakettiruuhka. Etelästä ja pohjoisesta tuli lumppua ja villaa, ja ympäri Suomen lähti kehräämöltä lankoja.

Scroll to Top