Kolmelle Sotaveteraaniliiton huomionosoitus ★

Padasjoen Sotaveteraaniyhdistyksen vuosiko­kouk­sessa 21.3. kolme henkilöä palkittiin ansiomerkein.

Padasjoen Sotaveteraanien puheenjohtaja Hannu Tukia sekä huomionosoituksen saaneet Marja-Riitta Tikkala, Pirkko Lehtinen ja Timo Lahnaoja Olkkarilla.

Pirkko Lehtinen ja Timo Lahnaoja saivat sotaveteraanien ansioristin kiitoksena ja tunnustuksena pitkäaikaisesta työstä sotavetaraanien hyväksi. Molemmat ovat Padas­joen yhdistyksen aktiivisia toimijoita: Lehtinen toimii naisosaston puheenjohtajana, Lahnaoja on yhdistyksen varapuheenjohtaja ja samalla pitkäaikainen Lahden Sotaveteraanipiirin hallituksen jäsen.

Yhteiskuntaopin opettaja Marja-Riitta Tikkala sai Suomen Sotaveteraaniliiton ansiomitalin tunnustuksena ja kiitoksena merkittävästä toiminnasta sota­veteraanityön päämäärien hyväksi. Tikkala on tehnyt pitkän aikaa nuorten keskuudessa perinnetyötä, josta keskeisin on koulun itsenäisyyspäivän juhlallisuudet ja 5.12.2000 luovutetun Vapauden Viestikapulan siirtäminen abiturienttiluokalta seuraavalle.

Puheenjohtajana jatkaa Hannu Tukia ja erovuorossa olleet Viljo Pastila, Pirkko Lehtinen, Silja Savola, Pekka Valtonen, Rauno Nieminen ja Helena Pakkanen jatkavat hallituksessa. Lisäksi hallitukseen kuuluvat Kimmo Perälä, Timo Lahnaoja, Olli Lehtiö, Kauko Jalli, Helena Kenttämaa ja Eemeli Perälä.

Puheenjohtaja muistutti, että vaikka Päijät-Hämeessäkin on jo perustettu maakunnan laajuinen perinneyhdistys, jatkuu Padasjoen Sotaveteraanit ry:n toiminta niin kauan­ kunnes viimeinenkin rintama­tunnuksen omaava veteraani ja veteraanin leski on kutsuttu viimeiseen iltahuutoon.

– Tämän jälkeen jatkamme itsenäisenä kunnan ja kappeliseurakunnan vetoisena perinneyhdistyksenä. 

Kokouksessa sytytettiin muistokynttilä kymmenelle poisnukkuneelle jäsenelle. Sotaveteraaniyhdistyksellä on yhteensä 120 jäsentä, joista rintamatunnuksen omaavia on kaksi, leskiä 11 ja sotaorpoja 10. Koko valtakunnassa rintamalisää saavia oli viime vuoden syyskuussa 2271, joista 58 % oli naisia.

Yhdistys tarjoaa tänäkin vuonna varsinaisille jäsenille eli veteraaneille ja veteraanien leskille sekä sotaorvoille 100–400 euron palvelumääränrahan paikallisten palvelujen kuten jalkahoitojen ja hierontojen tai siivouksen ja pihatöiden ostamiseen. Viime vuonna palvelukortteja jaettiin 10 000 euron edestä. Jouluviikolla yhdistys jakaa myös joulukassit varsinaisille jäsenilleen.

Suosittua vesijumppaa jatketaan, samoin veteraanien ryhmätoimintakuntoutusta.

Yhdistyksen hallitus miettii, jatketaanko perinteistä itsenäisyyspäivän aattona toteutettua lipaskeräystä. Piiri on jo lopettanut keräystoiminnan ja näin ollen yhdistyksen pitäisi hankkia keräyslupa.

Viime vuoden vuosikokouksessa huomionosoituksen saanut Esko Hoimela on jälleen luvannut neljä kuutiota polttopuita kotona asuvalle yhdistyksen varsinaiselle jäsenelle, joka niitä tarvitsee.

Tikkalan aloitteesta yhdistys aikoo panostaa jä­sen­rekrytointiin. Uusia vastuullisia tukijäseniä kaivataan mukaan ylläpitämään vapaan isänmaan perintöä. Kannattajajäsenmaksu on miehiltä 20 ja naisilta 15 euroa.

Kaatuneiden muistotaulu pois seurakuntakodilta

Kokouksen päätteeksi keskusteltiin sankarivainajien Pro Patria –tauluista. Talvi- ja jatkosodassa kaatuneiden padasjokelaisten nimet on koottu isoon muistotauluun, joka on sijoitettuna seurakuntakodilla. 50 000 markan hintaista taulua varten aloitettiin keräys vuonna 1987 ja se päättyi huhtikuussa 1989. Taulun paljastustilaisuus järjestettiin 13.3.1990, talvisodan päättymisen 50-vuotisjuhlan yhteydessä.

Yhden yhteisen taulun toteuttamista pidettiin hyvänä, koska kylät eivät halunneet luovuttaa omia taulujaan ja niiden yhdistäminen olisi ollut hankalaa erilaisen koon takia. Taulun omistaa Padas­joen Sotaveteraanit ry.

Käyttökiellossa olevasta seurakuntakodilta taulu on tarkoitus siirtää Pappilanmäen koululle.

Padasjoella on lisäksi yhdeksän kylätaulua, jotka ovat alunperin olleet kyläkouluilla. Kirkonkylän sankarivainajien nimet sisältävä taulu on Kullasvuoren koululla, Maakesken Rientolassa, Auttoisten Maatalolla, Vesijaon ja Porasan Harjulassa, Kasiniemen Kokkopirtillä, Arrakosken Raittiustalolla ja Toritun Sepänmäen museolla. Nyystölän taulu joutui varastoon sen jälkeen, kun marjayritys osti majatalon.

Scroll to Top