Kirkonkyläkin kaivosvarausaluetta ★

Padasjoelle on tehty jo toinen kaivosvarausilmoitus. Viime vuonna Kasiniemen ja Toritun kulmalla tehtiin geologisia mittauksia ja nyt eri kaivosyhtiö alkaa tutkia Asikkalan, Hollolan, Hämeenlinnan ja Padasjoen alueella, mitkä kohteet vaikuttavat lupaavilta lisätutkimuksille.

Yhtiö nimeltä Equivest Metals Oy on jättänyt maaliskuussa Tukesille kaivosvarausilmoituksen. Va­raus­ilmoitus antaa yhtiöl­le etuoikeuden malminetsintälupaan: etsinnän kohteita ovat mm. litium, cesium, tantaali, tina, kulta, nikkeli, kupari, koboltti ja sinkki.

Equivest Metals Oy on Helsingissä kesällä 2023 perustettu yhtiö.

– Tämä on vain varaus, jonka avulla voimme tutkia aluetta edelleen sekä työpöydällä että kentällä. Malminetsintää tai kaivostoimintaa ei harjoiteta, muistuttaa VP Exploration Joanna Ponicka Equivest Metals Oy:stä.

– Suunnittelemme tälle varaukselle minimaalisia malminetsintätöitä (paljastumien tarkastelu, pienten kivinäytteiden ottaminen) keväälle/kesälle. LIDAR-tiedot on jo hankittu. Jos tutkimuksemme on tuloksekas, malminetsintälupa kattaisi hyvin pienen osan nykyisestä varausalueesta.

Saitta-nimen saanut 458 km2 varausalue ulottuu Padasjoella usean kylän alueelle: kirkonkylä, Nyystölä, Maakeski, Auttoinen, Vesijako ja Neroskulma.

Ponicka tiimeineen suunnittelee parhaillaan työohjelmaa.

Alueella tehdään havaintoja kalliopaljastumista sekä lohkareista, joista voidaan ottaa vähäisiä näytteitä kivivasaralla. Maanomistajia tiedotetaan etsintätyöstä.

Mahdollisesta malminetsintäluvasta tulee julkinen kuulutus ja asiasta pyydetään lausunnot kunnalta. Myös maanomistajat voivat antaa omat muistutuksensa. Malminetsintälupa oikeuttaa luvanhaltijan tekemään alueella tarkempia tutkimuksia.

Malminetsintävaihe voi kestää vuosia. Jos tutkimuksissa selviää, että kaivoksen perustaminen on kannattavaa, yhtiö hakee alueelle kaivoslupaa. Myös monia muita lupia ja selvityksiä tarvitaan ennen mahdollista kaivostoiminnan aloittamista.

Viime vuonna kaivosvarauksen tehneellä Pure Resources Limitedillä on huhtikuun loppuun asti aikaa ilmoittaa malminetsintäluvasta.

Scroll to Top