Mustalahdenkärjen kaava valtuustolle ★

Padasjoen kunnanhallitus on hyväksynyt heinäkuussa 2014, maaliskuussa 2015 ja lokakuussa 2023 päivätyn Mustalahdenkärjen ranta-asemakaavan. Kaava menee seuraavaksi kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Hollolan seurakunta pyysi aiemmin tänä vuonna jatkamaan kaavaprosessia, joka jäi kesken Padasjoen seurakunnan liityttyä Hollolaan vuonna 2017. Kyseessä on Päijänteen ranta-alue Seitniemellä. Kaavamuutoksella nostetaan tonttien rakennusoikeus 140 k-m2:stä 250 k-m2:iin, lisäksi rakentamisalueet määritetään uudelleen erityisesti syvyyssuunnassa.

Ranta-asemakaavan valmistelu on aloitettu keväällä 2013. Kaava on ollut nähtävillä viimeksi joulukuussa 2016, jonka jälkeen valmistelu hyväksymiskäsittelyyn jämähti. Hollolan srk ryhtyi toimeen vuonna 2020, jolloin haluttiin 11 tontista viisi vakituiseen asumiseen. Kaavamuutos tyssäsi seuraavaksi kunnan virkamieskunnan henkilövaihdosten takia.

Seurakunta ryhtyi uuteen yritykseen tänä vuonna. Kaavamuutokseen tuli pieniä teknisiä muutoksia. Kaavalla muodostetaan Mustalahdenkärkeen kaksi loma-asuntojen korttelia, joille on osoitettu 11 omarantaista loma-asuntotonttia.

24,6 hehtaarin alue on pääosin metsätalouskäytössä, virkistyskäyttöä on ollut yhden saunamökin verran: rantaviivaa on yhteensä 1,97 km. Matkaa kirkonkylälle on maanteitse kuutisen kilometriä ja vettä pitkin satamaan kolmisen kilometriä. Maisemat avautuvat Koskenlahden yli mantereelle ja Kalainsaareen. Päijänteeltä katsottuna alue jää Seittenpään ja Kalainsaaren taakse.

Lähellä on runsaasti mökkiasutusta. Tie alueelle on rakennettu Mustanlahden yksityistieltä Koski-Inkilän tilan kautta keväällä 2020. Suunnittelualueella on voimassa Mustalahdenkärjen rantakaava, joka on tullut voimaan toukokuussa 1997.

Kullekin tontille saa rakentaa yhden loma-asunnon ja vierasmajan sekä sauna- ja talousrakennuksia, yhteensä korkeintaan viisi kappaletta. Tonttien koot ovat 4658 m2:stä 6559 m2:iin.

Scroll to Top