Laajakaistakin yhtiöksi ★

Kesäkuun kunnanvaltuustolle tullaan esittämään laajakaistaverkkoyhtiön perustamista. Yh­tiön on määrä aloittaa toimintansa 1.1.2025.

Maanantain kokouksessaan kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle tiedonsiirron mahdollistavan verkkotietoratkaisun hankkimista. Samalla siirretään niin fyysinen kuin looginenkin verkko kunnan hallintaan.

Valokuituverkkoa on yli 10 vuoden ajan rakennettu Elenian kumppanina niin, että sähköverkon muutostöiden yhteydessä on samaan kaivantoon vedetty valokuitua. Verkon operaattorikumppanina on toiminut TeliaSonera.

Valokuituverkkoa on noin 180 km. Kunta on käyttänyt sen rakentamiseen yli kaksi miljoonaa euroa vuosien 2012–2023 aikana.
Laajakaistaverkot kuuluvat kuntalaissa säädetyn yhtiöittämisvelvoitteen piiriin.

Scroll to Top