Ympäristöterveydenhuolto kallistuu ★

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesityksessä on rakennusvalvonnassa varauduttu kokoaikaiseen rakennustarkastajaan kunnanhallituksen antaman täyttöluvan mukaisesti. Rakennuslain muutos vuonna 2025 tuo koulutuksia ja uusia ohjelmistoja.

Rakennusluvista tulevat tulot on arvioitu pienemmiksi, koska lupamäärän arvioidaan laskevan ennen lakimuutosta. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä myönnettyjä lupia oli 137 ja talousarviossa 2024 sata. Rakennuksia valmistui Padasjoella viime vuonna 49: tämänvuotisessa talousarviossa luku on 80 ja ensi vuoden budjetissa 50. Katselmuksia on tehty viime vuonna 145.

Ympäristöterveydenhuollon kulut kasvavat merkittävästi, sillä Hollolan kunta ehdottaa talousarviossaan Padasjoen maksuosuudeksi ensi vuodelle 83 400 euroa, kun lasku on tänä vuonna 54 000. Tulevina vuosina maksuosuus jatkaa nousuaan parilla tonnilla per vuosi. Terveystarkastajan työpanos ostetaan Hollolasta.

Avustusten piirissä olevia yksityisteitä on kuutisenkymmentä.

Kaikkiin toimialueen palvelu- ja ylläpitomaksuihin tulee 7–8 % korotukset vuodelle 2024.

Rakennus- ja ympäristölautakunta on osa kunnan teknistä toimea. Toimintatuottoja lautakunnalla on ensi vuonna arviolta 40 000 euroa ja toimintakuluja 377 289 euroa. Tulosalueen tavoitteena on haja-asutuksesta ympäristöön kohdistuvan jätevesikuormituksen vähentäminen sekä vesiensuojelun ja ilmastotyön edistäminen.

Rakennustarkastajan virkaa ollaan täyttämässä. Keväästä asti Padasjoki on ostanut rakennustarkastajan palveluita Asikkalalta yhden päivän viikossa.

Scroll to Top