Työllisyysalue kunnanhallituksessa ★

Padasjoen kunta hyväksyy Päijät-Hämeen työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen ja työvoimaviranomaisten välisen aie­sopimuksen. Kunnanhallitus teki asiasta päätöksen maanantaina, lopullisen hyväksynnän antaa kunnanvaltuusto.

Vastuu työnhakijoille ja yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista työvoimapalveluista siirtyy kunnille 1.1.2025. Työvoimapalveluiden järjestäminen ja muut työvoimapalveluihin liittyvät lakisääteiset tehtävät muodostavat kunnille uuden valtion­osuuteen oikeuttavan tehtävän. Uudistuksen tavoitteena on nivoa työvoimapalvelut osaksi kunnan elinvoimatyötä sekä tuottaa tehokkaampia ja saavutettavampia palveluita.

Padasjoen kunta on lähdössä mukaan maakunnalliseen työllisyysalueeseen, jossa Hollolan kunta toimii kuntalain mukaisena vastuukuntana. Sopimusta on valmisteltu yhteistoiminta-alueen kuntajohtajien yhteistyötapaamisissa kesä- ja syyskuussa.

TE-palveluiden järjestämissuunnitelma sisältää mm: alustavan suunnitelman palveluiden tuotantotavoista ja organisoinnista sekä palvelurakenteesta ja arvion palveluiden resursseista.

Päijät-Hämeeseen syntyy kaksi työvoimaviranomaista, Päijät-Hämeen työllisyysalue ja Lahden kaupunki. Kahden työllisyysalueen mallia on pidetty tarkoituksenmukaisena työllisyysrakenteen poikkeavuudesta joh­tuen. Kahden alueen malli mahdollistaa työllisyydenhoidon kohdennukset paremmin tarvelähtöisesti ja tarjoaa mahdollisuuden paikallisille ratkaisuille. Lähtökohtana on kuitenkin työllisyysalueiden vahva yhteistyö.

Scroll to Top