Voimajohtourakan maastotutkimukset alkamassa ★

Padasjoella 23 km voimajohtoreittiä yleissuunnitteluvaiheessa

Voimansiirtoremontin maastotutkimukset ovat alkamassa loppuvuoden aikana tai viimeistään ensi vuonna. Padasjoella hankkeeseen kuuluu lähes 23 km uusittavaa.

– Tekninen suunnittelu on meneillään. Maastossa merkitään pylväspaikkoja ja tehdään tutkimuksia, joissa selvitetään mm. maaperän kantavuus ja johtavuus, sanoo rakentamispäällikkö Keijo Välimaa Fingridiltä.

Padasjoki kuuluu Fingrid Oyj:n hankealueeseen, jossa Toivilan ja Hikiän sähköasemien välillä uusitaan molemmat nykyiset 110 kV voimajohdot 400 kV ja 110 kV voimajohtoyhteyksiksi. Uusittavat 110 kV voimajohdot sijoittuvat uusien 400 kV voimajohtojen väliorteen.

Hankealue on pituudeltaan 131 kilometriä, josta 22,5 sijoittuu Padas­joen kunnan alueelle. Maanomistajia on Fingridin mukaan yleensä kilometriä kohti noin viisi, joten Padasjoellakin heitä on toistasataa.

– Yleissuunnittelu tulee valmistumaan vuonna 2026 ja sen jälkeen on tarkoitus suhteellisen nopeasti käynnistää rakentaminen niin, että valmista olisi vuonna 2028, to­teaa Välimaa.

– Vanhat rakenteet johtoineen puretaan ja tehdään täysin uudet perustukset, pylväät ja johtimet tilalle.

Reitti tulee alustavien suunnitelmien mukaan kulkemaan Padasjoella vanhaa reittiä. Johtoalue kuitenkin levenee yhteensä noin 11 metriä.

Vuodelta 1949

Vanha johto on tehty 1940-luvulla 220 kilovoltin käyttöön, mutta kyseinen jännitetaso on Etelä-Suomesta poistunut ja vanhat johdot on jo aiemmin otettu 110 kV:n käyttöön.

– Vanha johto on otettu käyttöön vuonna 1949 ja toinen 1950-luvun puolivälissä eli kyseessä ovat täysin palvelleet rakenteet. Yleensä puhutaan, että tekninen käyttöikä on 50 vuotta, mutta käytännössä vanhimmat kohteemme on olleet melkein 90-vuotiaita.

Kun vanha johto on käyttöikänsä päässä, tilalle ei rakenneta samanlaista, vaan siirtokapasiteetiltaan suurempi, jolloin läpi saadaan enemmän sähköä.

– Tämä on osa verkkomme kehittämisen kokonaisuutta. Seuraavan 10 vuoden aikana tulemme vahvistamaan erityisesti etelä-pohjois–suuntaisia siirtoyhteyksiä. Jonkun verran tehdään täysin uusillekin johtoreiteille, mutta useimmiten vanhojen johtojen paikalle tai rinnalle. Pyritään siihen, että uusia maastokäytäviä avattaisiin mahdollisimman vähän.

400 kilovoltin verkkoa on nyt reilu 5000 km ja tulevan vuosikymmenen aikana tarkoitus on saada melkein 4000 kilometriä lisää.

Toivila–Hikiä -hanke on osa isompaa kokonaisuutta. Kantaverkkoyhtiö Fingrid suunnittelee uutta 400 + 110 kilovoltin voimajohtoyhteyttä Alajärven ja Hausjärven Hikiän välille. 13 kunnan alueelle sijoittuva hanke on pituudeltaan noin 275 km.

Ympäristövaikutusten arviointi on jo tehty ja nyt ollaan rakentamisvaihetta edeltävässä yleissuunnitteluvaiheessa.

Tehokkaampi voimajohtoyhteys tarvitaan käyttövarmuusvaatimuksen turvaamiseksi, kun sähkönsiirto kasvaa tavoiteltaessa hiilineutraaliutta. Sen avulla pystytään myös säilyttämään sähkön hinta yhtenäisenä koko Suomessa.

Scroll to Top