Määräalan vuokraus teollisuusalueella siirtyi ★

Kunnanhallitus kokoontui maanantaina viimeistä kertaa ennen kahden kuukauden kesätaukoa. Kunnanjohtajan ollessa kesälomalla häntä sijaisti hallintojohtaja Jyri Mäntylä.

Määräalan vuokraaminen NJW FIN Oy:lle jäi pöydälle lisäselvityksiä varten. Kunta on neuvotellut yhtiön kanssa toiminnan käynnistämisestä Taulun teollisuusalueella, Teollisuustien ja Likoniementien risteyksessä. Rakennuspaikan pinta-ala on 900 m2.
Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tietoon saatetuksi. Asia tulee jatkovalmisteltavaksi vuoden loppuun mennessä.

Hallitus antoi lausunnon saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmäpäätöksen valmistelusta Lahden seudun jätelautakunnalle. Se päätti myös lakkauttaa Nordean tilin ja keskittää kunnan rahaliikenteen Osuus- ja Säästöpankkiin. Padasjoen Vesihuolto Oy:n kokoukseen kunnan edustajaksi nimettiin Juha Rehula.

Scroll to Top