Rapujen mertamääriin muutoksia Nyystölässä ★

Nyystölän osakaskunnan hoitokunnan kokoonpano säilyy viimeviikkoisen vuosikokouksen jälkeen ennallaan, vain vähän paikkoja hoitokunnan sisällä järjestettiin uudestaan.

Puheenjohtajana jatkaa Simo Jalli ja varalla toimii edelleen Veli Heinonen. Nyystölään muuttanut Juhani Pitsinki valittiin Jani Myllymäen tilalle hoitokunnan varapuheenjohtajaksi. Jani siirtyi varamieheksi, mutta jatkaa edelleen mm. kalastuksen valvojana. Pitsinkistä tulee myös uusi kalastuksenvalvoja ja pari muutakin Nyystölään muuttanutta ovat kiinnostuneita valvojan tehtävistä. Kalatalouskeskus kouluttaa uudet valvojat.

Osakaskunta tukee Päijänteen luonnonvarainen taimen –hanketta rahallisesti 500 eurolla ja saa vastikkeena taimenen poikasia Heinjokeen. Osakaskunta osallistuu myös tarvittaessa nuorisotapahtumien tukemiseen.

Ravustuksen mertamääriin tulee muutoksia Nyystölän osakaskunnan alueella ulkopuolisten osalta vuodelle 2025. Ulkopuolisille ravustajille sallitaan enintään 25 mertaa 8 euroa/merta. Kahdeksan euron lupia myydään niin kuin ennenkin osakkaille ja padasjokelaisille/Padasjoella kiinteistön omistaville niin paljon haluavat ostaa.

Siikaa ja kuhaa istutetaan vesitöihin entiseen malliin. Viime vuonna osakaskunta istutti Päijänteeseen kuhaa liki 12 000 kappaletta ja siianpoikasia laskettiin Iso-Tarusjärveen noin 9500 kpl.

Puolustusvoimien kanssa tehtiin uusi vesialueen käyttösopimus avovesikaudelle Tarusjärven alueelle. Vuokran suuruus on 1500 €/vuosi.

Scroll to Top