Maa- ja metsätalous jälleen turvallisuuden keskiössä ★

Tämän vuoden kesäkuussa järjestettävät vaalit ovat erittäin tärkeät Suomen maa- ja metsätaloudelle. Uusi parlamentti ja komissio tulevat määrittämään unionin kehityssuuntia seuraavan viiden vuoden ajan. Tulevan EU-kauden kärkiteemoina tulevat olemaan talous ja turvallisuus, joihin maa- ja metsätalous tarjoavat kestäviä ratkaisuja. Kestävät ratkaisut turvalliseen Eurooppaan perustuvat uusiutuvien luonnonvarojen vastuulliseen hyödyntämiseen.

Kesäpadasjokelainen, maatalousyrittäjä ja Kokoomuksen Eurovaaliehdokas
Max Schulman

Lähivuosina on valitettavasti nähty, että ruokaa voidaan käyttää tehokkaana aseena. Unionilla ja sitä kautta myös Suomella on kuitenkin keinoja vaikuttaa siihen, että mahdollisuus kiristää ruoalla jää mahdollisimman pieneksi. EU:n maatalouspolitiikalla voidaan turvata riittävän kotimaisen elintarviketuotannon lisäksi huoltovarmuus. Huoltovarmuudessa keskeistä ovat ruokaturva sekä uusiutuva energia.

Toimiva elintarviketuotanto on yhteiskunnan kriittistä tuotantoa. Kotimainen elintarvike- ja metsäteol­lisuus saa merkittävän osan raaka-aineestaan suomalaisilta pelloilta tai metsistä. Riittävä ruokaturva on turvallisuuden ja hyvinvointivaltion avaintekijä ja kunnolla hoidettuna sen avulla voidaan vähentää myös konflikteja ja siirtolaisuutta. Suomalaisen ruuan turvallisuus on kansainvälisestikin erittäin korkealla tasolla ja se on olennainen osa elintarvikejärjestelmäämme. Suomi noudattaa tiukkoja elintarvikelainsäädäntöjä ja -standardeja, jotka takaavat kansalaisille turvallisen ruuan.

Muuttuneessa turvallisuustilanteessa investoinneilla tieverkon kunnossapitoon on aiempaa tärkeämpää turvata ruokahuollon lisäksi bioenergian ja teollisuuden raaka-aineiden saatavuus. Toimivan infran merkitys kasvaa, kun tulevaisuutta rakennetaan kotimaisiin biokiertotalouden raaka-aineisiin perustuvaksi sekä energiaomavaraisuuteen. Haja-asutusalueen infrastruktuuri ei saa jäädä pelkästään maaseudun elinkeinojen ja loma-asutuksen varaan.

Kuitenkin vain kannattava maa- ja metsätalous voi luoda pohjan kestävälle luonnonvarojen ja ympäristön hoidolle, joten on taattava riittävä rahoitus tuleville vuosille. Maa- ja metsätalousyrittämisen pitää olla houkutteleva vaihtoehto tulevaisuuden uusille nuorille yrittäjille.

 Viennille raivattava tietä

EU on sekä maailman suurin maataloustuotteiden viejä että suurin tuoja. Kauppapolitiikassa on pyrittävä uusien markkinoiden avaamiseen. Vientiponnistelut vaativat tuekseen julkisen vallan näkyvää roolia ja EU:n kilpailukyvyn lisäämistä. Kilpailukykyä edistääkseen EU:ssa on tuettava uusia yrittäjyyden muotoja sekä edistettävä toimialojen ja palvelujen teknologian kehitystä.  Samalla, kun EU:n vientikonetta viritetään huippuunsa, on huolehdittava, ettei EU:ssa tehdä poliittisin perustein hätiköityjä päätöksiä. Nämä päätökset, jotka pahimmillaan rajoittavat viljelijöiden tilatasolla käytettävissä olevia keinoja, kuten kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden käyttörajoitukset.


Max Schulman on MTK:n vilja-asiamies ja hän on tehnyt pitkän uran maatalouden parissa. Schulman on on verkkottunut niin Brysselissä kuin Suomen viljantuottajienkin keskuudessa. Töittensä ohella Schulman pyörittää Lohjalla vanhaa perhetilaansa, Iso-Teutarin kartanoa. Schulman on mm. toiminut useiden maatalousjärjestöjen neuvottelukunnissa ja erilaisissa EU-liitännäisissä elimissä. Hän on kesäpadasjokelainen jo vuodesta 1966 eli syntymästään asti, ja viettänyt suurimman osan nuoruuden kesistä ja koululomista Saksalan kartanossa.

Scroll to Top