Hallitukselta linjaus tuulivoimasta ★

Tornimäen tuulivoimahankkeen saatua lainvoiman kunnanhallitus päätti käynnistää valmistelun, jolla ohjataan kaavoitussopimuksen sisältöä.

Lisäksi se päätti ottaa pöydällä olevat asiat käsiteltäväkseen: viime toukokuun esityksessä edellytettiin tuulivoimayhtiötä käyttämään suoja-alueena 5 km etäisyyttä vapaa-ajan- ja vakituiseen asutukseen. Lisäksi haluttiin mm. velvoittaa tuulivoimayhtiö varaamaan Tornimäen tuulivoimaloiden purkurahastoon riittävät määrärahat ja voimaloille enintään 215 m korkeus.

Kunnanhallitus nimesi Juha Rehulan edustajakseen Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen 17.5.

Scroll to Top