Pappila pois myynnistä ★

Kappelineuvosto kävi lähetekeskustelun kiinteistötilanteesta ja päätyi äänestyksen jälkeen esittämään kirkkoneuvostolle, että Pappila vedetään pois myynnistä ja Pappilan tiloja kehitetään seurakunnan kokoontumistiloiksi.

Hannu Tukia teki muutosesityksen Essi Niemisen, Silja Savolan ja Paavo Rantasen kannattamana.

Seurakunnan kiinteistökyselyyn tuli yhteensä 98 vastausta. Määrää voidaan pitää varsin hyvänä, kun seurakunnan jäseniä on Padasjoella 1974.

Kyselyn ensimmäisen kysymyksen ”Millaisen kirkkotilan haluaisit?” vastaukset antoivat varsin selkeän kuvan padasjokelaisten mielipiteestä. Peräti 72 % oli sitä mieltä, että kirkko pitää säilyttää ennallaan. Viidesosa olisi sallinut kirkkotilan muuttamisen. Suurin osa ei siis halua, että kirkkoon tulisi kahvittelu- ja leikkitila. Sen sijaan esteetöntä vessaa ja alttarille pääsyä toivottiin useassa vastauksessa.

Kysyttäessä ”Mitä tiloja seurakunta tarvitsee?” äänet jakaantuivat paljon tasaisemmin. Kirkko oli listan ykkösenä 24 prosentillaan, toisena seurakuntakoti (19 %), kolmossijalla kappeli (16 %) yhdessä monikäyttötilan kanssa. Leirikeskusta piti tarpeellisena joka 10. vastaajista, samoin Pappilaa.

Moni vastaaja otti kantaa Pappilan säilymiseen. Vaadittiin Pappilan vetämistä pois myynnistä ja uuden seurakuntakodin rakentamista tai Pappilan ja sen navetan muutosremonttia. Isompien ryh­mien ko­koontumisille haluttaisiin kunnon tilat.

Kolmas kysymys, ”Mitä muuta haluat sanoa seurakunnan kiinteistöihin liittyen?”, jakoi näkemyksiä. 26 % vastaajista oli Pappilan remontin kannalla, 4 % ei kannattanut remonttia ja 4 % olisi valmis myymään Pappilan. 12 % oli sitä mieltä, että seurakuntakoti tarvitaan, kun taas 6 % ei pidä sitä tarpeellisena. Leirikeskuksen myyntiä kannatti 8 %.

Osa vastaajista esitti kolmoskohdassa rantatonttien myyntiinlaittoa ja muutama yhteistä tilaa kunnan kanssa.

Scroll to Top