Tornimäki-päätös siirtyi ★

Tornimäen tuulivoimahankkeen kaavoitussopimuksesta käytiin keskustelua kunnanhallituksen kokouksessa maanantaina, mutta päätöstä ei tehty. Asiaa käsitellään uudemman kerran seuraavassa hallituksen kokouk­sessa 22.4.

Lomautuskäytäntöön tehtiin keventävä muutos. Tapauksissa, joissa lomautus tehdään toiminnallisten syiden perusteella, toimivalta lomauttamisesta delegoidaan ao. toimialajohtajalle. Kunnanhallitus teki päätöksen muutoksesta, sillä hallintosäännön mukaan henkilöstön lomauttamisesta päättää kunnanhallitus. Käytännössä lomautuksia on tehty lähinnä kesäkaudeksi koskien koulujen tukihenkilöstöä ja päätökset voi hyvin tehdä sivistysjohtaja.

Hallitus sai tiedoksi, että koulukiusaamistapauk­sesta on tehty kantelu AVI:iin.

Scroll to Top