Ottakaa lasten ja nuorten toiveet todesta ★

Näin kehotti Arrakosken kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hanna Särkiö.

Päijät-Hämeen kylät ry järjesti viikko sitten Lapset ja nuoret mukaan –webinaarin. Tilaisuudessa kuultiin, millaista on nuorten näköinen vapaaehtoistoiminta ja mitä on osallisuuteen kasvaminen. Omat puheenvuoronsa pitivät Kansalaisareenan JEP-hankkeen projektikoordinaattorit sekä Arrakosken kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hanna Särkiö. Lisäksi Tiina Västilä kertoi, miten Nuoriso-Leader -projektit tukevat nuorten omien ideoiden toteuttamista.

Emmi Syrjäläinen ja Veera Henriksson Kansalaisareenasta kertoivat Jep Nuorten näköinen vapaaehtoistoiminta –hankkeesta. Kansalaisareena on vuonna 1993 perustettu vapaaehtoistoiminnan toimijoiden ja toiminnan kattojärjestö sekä valtakunnallinen vapaaehtoistoiminnan edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö.

Jep-hanke on alkanut syyskuussa 2021 ja päättyy tämän vuoden kesäkuussa. Sen tarkoituksena on lisätä alle 18-vuotiaiden osallistumisista vapaaehtoistoimintaan.

Esteitä osallistumiselle ovat Kentaurin tulevaisuustutkimuksen ja Kansalaisareenan vapaaehtoistyö Suomessa -kyselyn mukaan tiedonpuute, kiinnostavan vapaaehtoistyön puuttuminen, kavereiden puuttuminen toiminnassa ja ajankäytölliset liittyvät rajoitteet.

Tiedonpuute voi aiheutua siitä, että ei olla digitaalisesti läsnä siellä missä nuoret ovat. Kaverit ovat tärkeitä nuorille myös vapaaehtoistoiminnassa, mukaan vapaaehtoiseksi ei ehkä uskalleta lähteä ilman kaveria. Toiminnan pitäisi myös olla maksutonta, jotta rahaa ei olisi esteenä.

– Jalkaudu nuorten pariin kouluihin, nuorisotaloille ja jopa päiväkoteihin, siellä ne tulevaisuuden vapaaehtoistoimijat ovat. Jos ensimmäinen kokemus on hyvä, nuoret ovat valmiita sitoutumaan toimintaan.

Kannattaa myös kertoa selkeästi, mitä nuori hyötyy vapaaehtoistoiminnasta: mitä taitoja nuori voi oppia ja että työstä saa todistuksen, jonka voi laittaa CV:hen ja hyödyntää työtä hakiessa.

Esimerkkinä Arrakoski

Hanna Särkiö piti puheenvuoron siitä, miten nuoria on saatu mukaan Arrakosken kylätoimintaan. Särkiö on pohjakoulutukseltaan sosiaalityöntekijä, viimeiset 11 vuotta hän on toiminut Pesäpuu ry:n kehittämispäällikkönä.

– Minun erityisvahvuuttani on ollut alle kouluikäisten osallisuuden vahvistamisen kehittäminen. Arkipäiväisesti muodikas osallisuuden käsite tarkoittaa sitä, että mitä kaikkea teettekään, niin ottakaa lapset ja nuoret siihen mukaan. Se ei tarkoita sitä, että lapsi saisi päättää, mutta useassa tapauksessa hän voi valita.

Arrakoskella nuoret olivat itse ehdottaneet Paras pulkkamäki –kisan järjestämistä. Lapset pääsivät yhdessä aikuisten kanssa suunnittelemaan ja toteuttamaan ulkoilupäivän. Riemukkaan pulkkamäki-iltapäivän jälkeen järjestettiin kokous, jossa äänestettiin yksi nuorisojäsen kyläyhdistykseen.

Kuva Arrakosken nuorten ideoimasta Paras Pulkkamäki –kilpailusta.

– Innokkaita ehdokkaita oli paljon, joten nuorisojäsenelle valittiin kaksi varajäsentä. Niinpä meillä toimii nyt aktiivinen nuorisoryhmä kyläyhdistyksessä.

Särkiön mukaan ei ole sen kummemmasta asias­ta kyse kuin, että aikuiset kuuntelisivat nuoria ja heidän ideoitaan.

– Ottakaa todesta mitä lapset sanovat, vaikka se teistä tuntuisi lapselliselta tai mahdottomalta toteuttaa. Kaikkia ideoita ei toki voikaan toteuttaa, ainakaan heti. Silloin nuorille voi selittää syyn,miksi heidän toiveensa ei toteutunutkaan.

Särkiö kehotti kyläaktiiveja luomaan itselleen asenteen, jonka mukaan lasten toiveita pidetään tärkeinä.

– Nuorille tulee tunne, että voi vaikuttaa asioihin ja sitä kautta vahvistuu sisäinen tunne siitä, että voi olla aktiivinen toimija.

Arrakoskella marjoja viljelevä Särkiö on ollut mukana laatimassa osallisuuden edellytyksistä neljän teen muistilistan: tutustuminen, turvallisuus, tieto ja tuki.

– Tutustumisessa on tärkeää uteliaisuus, rohkeus ja halu tutustua. Turvallisuus on tunne, joka syntyy, kun on hyvä ja levollinen olo. Turvallisuus vapauttaa ajattelun, joka taas mahdollistaa puheen. Tieto mahdollistaa sen, että voi ottaa kantaa asiaan ja muodostaa oman mielipiteensä. Aikuisen tehtävä on kuulla lapsen tieto ja toisaalta taas antaa tietoa. Tuki tarkoittaa sitä, että tilanteisiin valmistaudutaan etukäteen ja ollaan valmiita kohtaamaan tilanteen herättämiä tunteita, esimerkiksi ilon tai pettymysten käsittelyä tilanteen jälkeen.

Pienilläkin lapsilla on paljon annettavaa kyläyhteisössä.

– Lapset kaipaavat arvostavia ja aktiivisia aikuisia.

Nuoriso-Leader -rahoja haettavissa

Tiina Västilä Päijänne-Leaderista kertoi Nuoriso-Leaderin mukanaan tuomista mahdollisuuksista.

– Kyseessä on tuki 1320-vuotiaalle nuorille ja maksimissaan sitä voi saada 500 €. Tuelle on jatkuva haku ja päätökset pyritään tekemään nopeasti. Rahaa voi saada esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen, harrastusvälineisiin, kunnostusprojekteihin ja nuorisoyrityksen hankintoihin.

Västilän mukaan tällä hetkellä rahoitusta on jäljellä Asikkalassa, Hartolassa, Padasjoella ja Sysmässä.

– Vaikkapa kesäkahvilaan emme voi antaa avustusta kahvin ja leipomistarvikkeiden ostoon, mutta kahvin- ja vedenkeittimen hankintaan voidaan, tarkensi Västilä.

Scroll to Top