Valtuutettuja edelleen 21 ★

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Pa­dasjoel­la valitaan vuoden 2025 kuntavaaleissa entinen määrä eli 21 valtuutettua. Kuntalain mukaan valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä asukasluvun perusteella niin, että alle 5000 asukkaan kunnassa valtuutettuja on vähintään 13.

Hallituksella ei ollut huomauttamista kromaamosta. AVI on pyytänyt kunnalta lausuntoa elektrolyyttisen pintakäsittelylaitoksen ympäristöluvan muuttamisesta ja toiminnan aloittamisluvasta.

Kunnanjohtajan työsuunnitelma hyväksyttiin. Tämän vuoden päätavoite on viedä uusi kuntastrategia maaliin ja valmistella talouden tasapainottamisohjelma. Lisäksi tavoitelistalla on Mainiemi-Kullasvuori –alueen yleissuunnitelman laatiminen ja valmiussuunnitelma.

Konsernien kehittämisestä tehtiin linjaus kunnanhallituksessa. Kaukolämmön osalta on jo päädytty perustamaan yhtiö, mutta ratkaisua vaativat myös jätevesihuolto ja laajakaistapalvelut, jotka toimivat kunnan taseyksikköinä. Jätevesihuoltopäätöksen yhteydessä tulisi selvittää, onko perusteltua yhdistää samaan yhtiöön kuntaenemmistöisen Padasjoen Vesihuolto Oy:n toiminta.

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden linjaukset valmistellaan omana kokonaisuutenaan.

Scroll to Top