Kunnan tilinpäätös”tyydyttävä” ★

– Tilinpäätös oli ihan tyydyttävä, mutta huolta herättää verotilitysten lasku loppuvuotta kohden, kommentoi hallintojohtaja Jyri Mäntylä.

Pidemmällä aikavälillä taloudellinen tilanne kiristyy ja edellyttää tasapainottamistoimia, joiden suuruusluokaksi on arvioi­tu noin miljoona euroa vuositasolla.

– Hyvästä lähtötilanteesta johtuen säästöjä ei tarvitse toteuttaa heti, vaan muutokset voidaan suunnitella pidemmälle aikavälille.

Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus nousi peräti 58,5 prosenttiin, kun vuonna 2022 se oli 29,8. Tämä tapahtui, vaikka kunnan velkamäärä laski. Sote-uudistuksen myötä kunnan menot ja tulot ovat pysyvästi pienentyneet. Siksi investointeihin ja peruskorjauksiin on jatkossa vaikeampi osoittaa määrärahoja.

Kunnanjohtaja Juha Rehulan mukaan isossa kuvassa talousarvio toteutui suunnitellusti. Merkittävimpiä muutoksia olivat lämmitys (+202 000 euroa) ja määräaikaisten palkat, joita viime vuodelta kertyi yhteensä 174 000. Tapaturmamaksuihin meni 50 000 enemmän ja atk:hon 61 000. Jäte­huollossa ylitystä oli 32 000 euroa, työmarkkina­tuen kuntaosuuksissa ­62 000­ ja elintarvikkeissa 22 000.­ Puunmyyntitulo­ja jäi to­teutumatta 317 000 euron verran.

– Strategisen tason linjaukset on välttämättömiä. Osana tasapainottamistoimia kunnan kaikki palvelut käydään läpi menojen leikkaamiseksi ja mahdollisten lisätulojen löytämiseksi, sanoo Rehula.

– Valtionosuusleikkaukset ovat luokkaa 220 000 euroa ja työllisyyspalvelujen siirto valtiolta kunnille maksaa 200 000 samalla kun HVA:lta saatavat vuokratulot vähenevät.

Toimintatuotot vuodelta 2023 ovat 2 823 274 euroa, toimintakulut 9 859 029 ja toimintakate –7 034 498 euroa. Tilikauden tulos on 0,22 miljoonaa euroa. Kun tulokseen lisätään poistoeron ja varausten muutos, muodostuu tilikauden ylijäämäksi 386 699 euroa, joka esitetään siirrettäväksi taseen ylijäämätilille.

Kunnan lainakanta on tilinpäätöksen mukaan 4,3 miljoonaa euroa (1594 €/asukas) ja koko konsernin lainakanta 6,11 miljoonaa euroa (2183 €/asukas).

Kunnan taseen ylijäämä on 8,84 miljoonaa euroa.

Scroll to Top