Kunnan hakkuu Stora Ensolle ★

Kunta myy tarjousten perusteella pääte- ja harvennushakkuut Stora Enso Oyj:lle kokonaishintaan 364 104 euroa. Tarjouksia tuli kuudelta metsäyhtiöltä.

Lautakunta hyväksyi teknisen toimen tilinpäätöksen 19.3.

Kotiseututaloon on tehty ikkunoiden ja ikkunapenkkien hionnat ja maalaukset. Invaluiskan rakentaminen on alkamassa.

Haapatien uuden jätevesipumppaamon maisemointi toteutuu keväällä.

Terveysasemalle tulee viilennyskoneita.

Scroll to Top