Kalanistutusta kahdeksaan järveen ★

Padasjoen Reitin osakaskunta piti kokouksensa Modetissa maanantaina 18.3. Hoitokuntaan valittiin uudelleen Klaus Björkenheim (varalla Asko Tuominen), Tapio Mattila (Timo Suntela) ja Heikki Koskinen (Matti Leppänen). Vanhoina jäivät kaudelle 2024 Christian Creutz (varalle Tapani Suppula), Jarmo Ylätalo (Rauno Strand) ja Jaakko Aulin (Hannu Niemelä). Kalastuksenvalvojina toimivat Tauno Tuominen, Asko Tuominen, Mauri Makkonen ja Simo Jalli Nyystölän osakaskunnasta sekä Hämeen kalatalouskeskuksen valvojat.

Pyydysyksiköiden yksikkömaksut pysyivät ennallaan.

Tomi Ranta Hämeen ka­la­talouskeskuksesta kertoi kalastuslakiin tulleista muutoksista. Kalastuksen hoitomaksun ikäraja nousi 65 vuodesta 69 ikävuoteen. Pyydetyt kalat pitää lopettaa välittömästi. Lisäksi saaliin ilmoitusvelvollisuus tuli voimaan mm. taimenen ja kuhan osalta, ilmoituskanavana toimii Omakala-sovellus.

Kuluvan vuoden aikana on tarkoitus jatkaa kalojen istutusta Päijänteeseen, Myllyjärveen, Miestämään sekä Ylä- ja Alajärveen. Lisäksi kaloja laitetaan Hirvijärveen, Kauratteenjärveen ja Tevänninjärveen. Siikoja järviin laitetaan 11 300 ja kuhaa 4000 kappaletta.

Viime vuoden aikana osakaskunta istutti Pannijokeen ja Risulanojaan vastakuoriutuneita taimenen poikasia, jotka olivat peräisin syksyllä pyydetyistä emokaloista. Sähkökalastusta tehtiin Pannijoessa, Risulanojassa, Arrakoskessa, Kaukilankoskessa ja Vierulankoskessa.

Arrakosken kalatien ja uoman osalta todettiin, että kalaporras on ELY-keskuksen valvonnan alainen. Osakaskunnan toiveena on, että kalaporras tulee toimintakuntoiseksi mahdollisimman pian. Viime vuoden aikana ei tapahtunut asias­sa muutoksia. Luvaton Arrakosken vedenjuoksun keskeyttäminen johti asian käsittelyn käräjäoikeudessa. Osakaskunnan korvausvaatimuksia ei oikeus hyväksynyt, mutta voimalaitoksen omistaja tuomittiin sakkoihin.

Kirkkolammissa suoritettiin toinen kaislojen niitto Kirkkopuistoon asti. Myös Yläjärvellä niitettiin.

Scroll to Top