Salpauksesta apua henkilöstön koulutukseen ★

Koulutuskeskus Salpauksen palveluja yrittäjille oli esittelemässä kumppanuusvastaava Airi Aikio. Oppilaitoksen sloganin mukaan Salpaus on enemmän kuin koulu – se on opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispaikka.

Airi Aikio oli 15.2. Modetissa kertomassa koulutuskeskuksen palveluista yrittäjille.

– Meidän perustehtävä on tuottaa osaamista työelämään ja yrittäjyyteen. Painotuksena on tänä vuonna saada opiskelijoita töihin ja saada sitä kautta yrityksille työvoimaa ja bisneskasvua, sanoi Aikio.

– Vuosittain teemme yhteistyötä noin 4000 yrityksen kanssa. Opiskelu sisältää paljon työssäoppimista.

Opiskelijoista 56 % on yli 25-vuotiaita ja alle 18-vuotiaita on 18 %. Salpaus ei olekaan enää perinteinen ammattikoulu, vaan aikuisten alanvaihtajien ja yritysten henkilöstön osaamisen kehittäjä.

Yhteishaun kautta Salpaukseen tulee puolet opiskelijoista. Viime vuonna Padasjoelta oli Salpauksessa 34 opiskelijaa koulutus- ja oppisopimuksilla.

– Suurin osa on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijoita. Yksittäisiä padasjokelaisia opiskelee kasvatus- ja ohjausalaa, ajoneuvoalaa, hius- ja kauneudenhoitoalaa, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualaa, rakennusalaa, kone- ja tuotantotekniikkaa, ravintola- ja cateringalaa jne.

Aikio huomautti, että henkilöstön kehittämiseen tähtääviä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja Padasjoella ei viime vuonna ollut.

– Padasjoella ei ehkä olla tietoisia siitä, miten monin tavoin me voimme auttaa henkilöstön kehittämisessä. Yritämme kuunnella kenttää, että voisimme palvella työelämää vieläkin paremmin.

Aikio kehotti ottamaan ilmaisia harjoittelijoita, samalla tutustumaan tuleviin ammattilaisiin ja tekemään yritystä tunnetuksi alueen tuleville työntekijöille. Koulutussopimuksesta on helppo siirtyä kesätöihin, oppisopimukseen tai työsuhteeseen.

– Yrittäjä itsekin voi lähteä kehittämään itseään oppisopimuksella. Sillä voi vauhdittaa liiketoimintaa tai löytää uusia kumppaneita ja verkostoja.

Yrityskohtainen koulutus räätälöidään yrityksen tarpeisiin. Tarjolla on myös lyhytkoulutuksia Teamsin välityksellä.

Seuraavan kerran yrittäjät kokoontuvat notkuvan aamiaispöydän ääreen torstaina 14. maaliskuuta, silloin paikalle saapuvat ProAgrian asian­tuntijat.

Scroll to Top