Kunta ostaa kaukolämpölaitoksen ★

Kaukolämmöstä on päästy ratkaisuun. Tekninen lautakunta päätti viime viikolla esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Padasjoen kunta siirtää perustettavalle osakeyhtiölle kaukolämpötoiminnan, joka on ollut tähän saakka kunnan taseessa. Perustettavalle yhtiölle siirretään myös kaukolämpöverkko.

Kaukolämpölaitos Taulun teollisuusalueella.

Padasjoen kunta lunastaa kaukolämpölaitoksen Nevel Oy:ltä. Lämmön toimittaminen ostetaan toimijalta, joka ottaa kokonaisvastuun niin kaukolämpölaitoksen toiminnasta kuin raaka-ainehankinnoista. Kunnan 100–prosenttisesti omistama yhtiö sitoutuu ostamaan tuotetun kaukolämmön.

Yhtiön perustaminen on perusteltua, koska edellytykset toimia taloudellisesti kannattavasti ovat olemassa. Lisäksi kunta on itse merkittävä lämmön tarvitsija. Kuntotarkastuksen perusteella niin verkoston kuin tuotantolaitoksenkin kunto on hyvä: kaikki alueella olevat rakennukset (polttoainevarasto, kattilahalli ja varakattilaitos) ovat uutta vastaavassa kunnossa.

Kaukolämpöverkosto on rakennettu vuosina 2007–2010. Verkoston kokonaispituus on 9,9 kilometriä ja liittyneitä yhteensä 55, näistä kunnan yksiköitä 26. Kiinteistöjen tarvitsema kaukolämpömäärä on 10 GWh vuodessa, josta kunnan osuus on noin 45 %.

Kaukolämpö tuotetaan Nevel Oy:n omistamassa kattilalaitoksessa, joka on valmistunut vuonna 2008. Polttoaineina on metsähake ja palaturve. Lämpölaitos tuhoutui tulopalossa joulukuussa 2015 ja se on rakennettu kattiloita lukuun ottamatta uudelleen. Alun perin 3,0 MW:n varakattila sijaitsi kattilahuoneessa, mutta palon jälkeen se on sijoitettu uuteen rakennukseen. Polttoainekuljetukset punnitaan ajoneuvovaa’alla. Näytteet toimitetaan analysoitavaksi Jyväskylään lämpöarvon määritystä varten.

60 % hake, 40 % turve

Vuosittainen polttoainejakauma laskelmissa on 60 % metsähake, 39 % palaturve ja 1 % kevyt polttoöljy.

Lämmöntuotantolaitteiden lunastushinta on noin 390 000 €. Kattilalaitokseen on investoitava savukaasupuhdistin kiristyneiden päästörajojen alittamiseksi 1.1.2030 mennessä. Puhdistimen hinnaksi on arvioitu 300 000 €.

Scroll to Top