Säätiö avusti kotisairaalaa ★

Hannu Hännisen säätiö jakoi viime vuonna yhteensä 120 000 euroa Päijät-Hämeen keskussairaalan lasten osaston käyttöön. Ensimmäinen, vuoden alussa 2023 suoritettu lahjoitusosuus käytettiin pienen elvytysnuken hankkimiseen ja toinen, vuoden lopussa siirretty 60 000 euron summa käytetään lastensairaalan kotisairaalahoidon tarpeisiin. Aiemmin on lahjoitettu varat kahden ultraäänilaitteen hankintaan.

Säätiön jäsenet vierailivat vuosi sitten uusissa Päijät-Hämeen keskussairaalan lasten osaston tiloissa tutustumassa ultraäänilaitteisiin. Vuonna 2022 lahjoitusvaroilla hankitut pienikokokoiset ja näppärästi sairaalan sisällä siirrettävät ultraäänilaitteet pelastavat ihmishenkiä. Viive diagnosoinnissa voi aiheuttaa lapselle myös elinikäisiä vaurioita. Diagnosointi on nopeutunut uusien ultraäänilaitteiden sekä oheisohjelmistojen ansiosta.

Vierailulla säätiön jäsenet kyselivät lasten osaston tarpeista ja tuolloin esille nousi tarve pienestä elvytysnukesta.

Lasten osaston ylilääkäri Heikki Tuikkala kiittelee säätiötä elvytysnukkea varten lahjoitetuista varoista.

–Pieni elvytysnukke on oleellinen osa harjoitte­luam­me kriittisesti sairaiden lasten hoitamiseen. Elvytystä voivat tarvita myös vastasyntyneet tai hätätilanteisiin joutuneet pienet lapset.

Monia lapsipotilaita hyödyttävä kohde on myös kotisairaalahoito. Saadulla lahjoituksella palkataan lisää henkilökuntaa 3 vuotta sitten aloitettuun kotisairaalatoimintaan.

– Kotisairaalatoiminnasta hyötyvät erityisesti syöpäsairaat lapset, mutta myös hoitoa ja seurantaa tarvitsevat vastasyntyneet, jotka voivat kotiutua nopeam­min. Kotisairaalan sairaanhoitaja voi tuoda osan lapsipotilaan tarvitsemista hoitotoimenpiteistä kotiin, niin ettei potilaan tarvitse käydä sairaalassa. Esimerkiksi kotisairaalan henkilökunta voi ottaa potilaan kotona verikokeita ja myös osa syöpähoidon solunsalpaajista voidaan antaa kotona. Nämä kotiin tuovat palvelut helpottavat koko perheen arkea.

Säätiö lopuillaan

Hannu Hänninen kuoli 63-vuotiaana vuonna 2017, juuri jäätyään eläkkeelle. Syöpäsairas Hänninen teki testamentin, jolla määräsi kolme uskottuaan perustamaan nimeään kantavan säätiön. Reservin kapteeni Hänninen valitsi säätiön hallitukseen kenraalimajuri evp. Juha-Pekka Liikolan, everstiluutnantti evp. Hannu Tukian ja Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen aktiivi Heikki Koskisen.

Kun jäämistö oli realisoitu, jäi perustetulle säätiölle jaettavaa 400 000 euroa. Hänninen toivoi, että häneltä jäädyt varat käytettäisiin lapsipotilaiden ja erityisesti syöpäsairaiden lasten hyväksi.

Säätiön varoja on jäljellä edellä lueteltujen lahjoitusten jälkeen enää vajaa 35 000 euroa ja kuluvan vuoden aikana onkin tarkoitus luovuttaa loput rahat lasten osastolle ja lopettaa säätiö.

– Ylilääkäri Heikki Tuikkalan toivomuksesta siirrämme loput varat sairaalan lahjoitustilille, josta ne käytetään sairaiden lasten, erityisesti syöpälasten hoitoon ja virkistykseen osastolla, toteaa Hannu Tukia.

Säätiö on sopinut seurakunnan kanssa Hännisen hautapaikan hoidosta niin pitkään kuin se on mahdollista eli 10 vuodeksi eteenpäin. Kun säätiö lakkautetaan ja annettu tehtävä saadaan kunniakkaasti saatettua loppuun, säätiön jäsenet tekevät kunniakäynnin Hännisen haudalle.

Scroll to Top