Uusi kylälehti Matkamessuille

Maakesken kylälehden ensimmäinen numero on nähnyt päivänvalon. Paikkakunnan lukuisista kylistä vain Kasiniemi on viime vuosina julkaissut omaa kylälehteä.

Ensimmäinen Maakeski-lehti esittelee lyhyesti kylän majoitusvaihtoehtoja ja aktiviteetteja, ja on jaossa Padasjoki Palvelee -lehden kylkiäi­senä Matkailumessuilla.

Kylässä on käynnissä Maakeski elinvoimaiseksi -hanke, jonka tarkoitukse­na on saada Maakeskeen uusia asukkaita ja lisätä alueen elinvoimaisuutta.

– Ajattelimme, että kylälehden avulla voisimme­ jakaa enemmän tietoa Maakesken tapahtumista, palveluista, kylästä ja kyläläisistä, sanoo projektipäällikkö Minna Martin-Päivä.

Tietoa alueesta ja sen vetovoimatekijöistä pitää saada myös kylän ja kunnan ulkopuolelle, jotta uusia asukkaita saataisiin kylään.

Kylälehdestä on tarkoitus julkaista 1-2 numeroa vuodessa. Tänä vuonna ilmestyy kaksi numeroa.

Toisessa numerossa yritystoiminta esillä

Martin-Päivän mukaan tämän vuoden lehdille on mietitty teemat. Ensimmäisen, Matkamessuille suunnatun lehden teemana kylän esittely matkailijoille. Tämä ensimmäinen lehti on ns. suppea versio kylälehdestä.

– Tämän vuoden toisen numeron on tarkoitus olla laajennettu versio Matkamessuille tehdystä lehdestä.

Toisen numeron on tarkoitus esitellä Maakesken yritystoimintaa ja kylää laajemminkin. Kohderyhmänä ovat Maakesken vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat.

Tuleville vuosille ei vielä kylälehden teemoja ole sen kummemmin mietitty.

– Voisi olla kiva, jos lehti ilmestyisi jatkossa keväällä kesäkauden kynnyksellä ja sitten joulumarkkinoilla. Näin saataisiin luotua katsetta tulevaan ja kerrottua menneistä tapahtumista.

Hanke on ollut hyvä ponnistuspohja lehdelle.

– Kun ensimmäinen versio lehdestä on tehty, on aina helpompi lähteä jatkamaan ja tekemään seuraavaa numeroa. Tiedetään jo mitä kannattaa ottaa huomioon ja varmasti saadaan myös kyläläisiltä palautetta, mikä juttu kiinnostaa ja mistä olisi kiinnostavaa tietää enemmän.

Ensimmäisen lehden on kokonaan toimittanut Minna Martin-Päivä. Projektipäällikkö uskoo, että parin ensimmäisen numeron myötä lehteen muodostuu ns. vakiopalstat, joille toivottavasti löytyy ”vakiotoimittajat” ja siten vastuuta lehden toimittamisesta saadaan jaet­tua useammalle taholle.

Jos lehtiä jää Matkamessuilta, niitä jaetaan kyläyhdistyksen ja hankkeen tapahtumissa. Lehtien menekki Matkamessuilla vaikuttaa myös osaltaan seuraavan lehden sisältöön. Messuille ilmestyy myös Padasjoki Palvelee 2024.

Kylälehti on painettu Padasjoen kirjapainossa.

Scroll to Top