Torstaina joulukuun 20. päivänä 1973 ★

Kuntaan saatiin kirjastoauto. Sivukylillä asuvat ovat jo jonkun aikaa joutuneet olemaan ilman kirjaston palveluja, sillä sivukirjastot on lakkautettu ja niiden kirjat siirretty pääkirjastoon odottamaan kirjastoautoa. Auton hinta oli noin 100 000 markkaa, josta valtio maksoi osan. Autoon mahtuu kaikkiaan 3600 kirjaa.

Talon-pojan Ilma-Kirjassa vuodelta 1773 sanotaan, että ”Jos Joulu Aattona ja Joulu yönä on selkiä ilma, ilman Sadeta ja tuuleta, nijn ota waari, että silloin tulee hyvä wuosi, ja joka mies kyllä saapi elätyxexensä, mutta jos siiloin tuule ja sata, se merkitze kato wuoden, jos tuuli on idästä, tulee tauti Kuningain ja Ruhtinain wieraiksi, kuolema myös monda ojes otta heidän seastansa.”

Joulun taikoja. Joulukuun 29. päivänä oli ns. riukujuhla eli riuvun veto. Silloin nuoret miehet joukolla kuljettivat pitkää riukua mukanaan talosta taloon. He pyysivät talosta olutta ja muutakin tarjottavaa. Jos he saivat kestitystä, lähtivät he kiitollisina pois, mutta jos pyyntöön ei suostuttu, niin he toivat riuvun pirtiin. He laittoivat sen joskus seinästä niin tiukalle, että talonväellä oli työtä sen ulos kuljettamisessa.

Scroll to Top