Kuntaan perustettiin viestintätyöryhmä ★

Padasjoen kunnan viestintävastaavana toimii toistaiseksi kunnanjohtaja Juha Rehula, joka on myös uuden viestintätyöryhmän puheenjohtaja.

Maanantaina kokoontunut kunnanhallitus nimesi viranhaltijat toimialoittain viestinnän vastuuhenkilöiksi. Sivistyksen vastuuhenkilönä toimii Pirjo Ala-Hemmilä, kirjaston Eija-Liisa Kasesniemi, hyvinvointipalveluiden Pauliina Koskela, varhaiskasvatuksen Minna Myllykangas, teknisen toimen Maria Virtanen, ICT:n Markku Lahtinen ja hallinnon Jyri Mäntylä.

Uusi viestintäohje hyväksyttiin syksyllä ja marraskuisessa viestintäpalaverissa on sovittu tarkemmin verkkosivujen päivitysvastuista.

Syksyllä rehtorina aloittanut Ala-Hemmilä toimii toistaiseksi oman virkansa ohella myös sivistystoimen johtajana, kun sivistysjohtaja Jouni Häkkinen joulukuussa jättää Padas­joen.

Hallitus nimesi Rauno Hännikäisen varsinaiseksi ja Mira Vilkmanin varalle Kanta- ja Päijät-Hämeen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmään kaudelle 2024–29 Hämeen Ely-keskuksen pyynnöstä.Työryhmän tavoitteena on saavuttaa järvien, jo­kien ja pohjavesien sekä Itämeren hyvä tila.

Hyvinvointialueen yhdyspintayhteyshenkilöksi nimettiin kunnanjohtaja ja varalle hyvinvointijohtaja Pauliina Koskela. Kunnan ja HVA:n yhdyspintoja ovat mm. työllisyys, terveyden edistäminen, liikunta, varautuminen ja kotoutuminen.

LADEC laajenee

Hallitus hyväksyi Lahden Seudun Kehitys Oy:n mahdollisen rahoituspohjan laajentamisen 1.1.2025 alkaen. Mukaan ovat tulossa Kärkölä, Heinola ja Sysmä. LADEC kehittää Lahden seudun elinkeinoelämän edellytyksiä ja kilpailukykyä yhteistyössä kun­tien kanssa ja auttaa Asikkalassa, Hartolassa, Hollolassa, Iitissä, Lahdessa, Orimattilassa ja Padasjoel­la toimivia yrittäjiä.

Kunnanhallitus hyväksyi osaltaan uuden toimintamallin koskien työterveyshuoltoa. Työterveys Wellamo Oy:n toiminta päättyy ensi vuonna ja Lahti on valmistanut kuntaomistajien hyväksyttäväksi mallin, jossa vapaaehtoisen selvitysmenettelyn kautta suoritetaan toiminnan alasajo.

Hallitus hyväksyi myös Provincia Oy:n päivitetyn osakassopimuksen. Padasjoen kunta omistaa yhden Provincian osakkeen; yhtiö tuottaa taloushallinnon palveluja kuntasektorille ja hyvinvointialueille. Lahden kaupunki luopuu enemmistöosakkuudestaan, lisäksi mukaan tulevat Hämeenlinnan kaupunki ja Kanta-Hämeen HVA.

Kunnan saatavia poistetaan vuoden 2023 tilinpäätöksen yhteydessä. Saatavien poistaminen ei lopeta niiden perintää. Toimialajohtajat päättävät saatavien poistamisesta 2000 euroon asti.

Alustavan kokouskalenterin mukaan hallitus kokoontuu ensi vuonna 17 kertaa. Kokouksia on alkuvuonna vaalikiireistä johtuen harvemmin; ensimmäinen 15. tammikuuta ja seuraava 19.2., mutta sen jälkeen tavanomaiseen tapaan kahden viikon välein kesätaukoa lukuunottamatta. Myös loppuvuodesta kokoustahti harvenee. Valtuusto kokoontuu sekin edelleen maanantaisin ja kokouksia on suunniteltu neljä.

Myyntitarjous Padas­joen Vesihuolto Oy:n osakkeista hylättiin. Murtoniemen Merkki Oy on tarjonnut kunnalle ostettavaksi 45 osaketta hintaan 175 000 euroa.

Kunnanhallitus päätti, että vesiyhtiöltä laskutetaan puolet arvioidusta vuosikustannuksesta, 31 197 euroa.

Satamaan väliaikainen sopimus

Sataman toiminnan turvaamiseksi kesäkaudeksi 2024 laaditaan väliaikainen sopimus. Kunnan ja Lomilla Oy:n välinen sopimus on voimassa 1.3.–31.10.2024, ellei Markkinaoikeus tai korkein hallinto-oikeus kumoa kunnan hankintapäätöstä. Koska vuokra-aika on lyhentynyt, alenee kuukausivuokra 3125 eurosta 1875 euroon.

Syksyllä tehty sopimus uuden yrittäjän kanssa ei ole tullut voimaan, koska kunnanhallituksen päätös yrittäjävalinnasta ei valituksen vuoksi ole saanut lainvoimaa.

Kunta on neuvotellut Päijännepurjehduksen järjestäjien kanssa ensi kesän tapahtumasta. Lähtö tapahtuisi nyt Padasjoelta.

Kunta ottaa käyttöön työntekijöiden ID-kortit.

Seurakunta on ollut yhteydessä kuntaan koskien tilatarvetta seurakuntakodin käyttökiellon vuoksi.

Alkuvuoden isoja asioita on kaukolämmöstä päättäminen.

Scroll to Top