Biolämpösopimuksen jatkosta neuvotellaan ★

Kaukolämpöselvitys oli tiistaina teknisen lautakunnan käsittelyssä. Kunnalla on lämmöntuottajan kanssa sopimus, joka päättyy 31.8.2024, mikäli sitä ei erikseen päätetä jatkaa. Sopimus oli ensin voimassa 15 vuotta ja sen jälkeen vuosi kerrallaan.

Biopolttoaineilla toimivan lämpökeskuksen ja lämmönjakeluverkon rakentamishanke käynnistyi Padasjoella vuonna 2005. Lämmön tuotanto ja jakelu käynnistyivät vuonna 2008. Nykyisin lämmön tuotannosta vastaa Nevel Oy, jonka VAPO myi ranskalaiselle pääomasijoitusyhtiö Adrianille osana lämmöntuotantoliiketoimintansa vuonna 2019. Jakeluverkon omistaa Padasjoen kunta, jonka taseyksikkönä kaukolämpö toimii.

Kunnan ja lämmöntuottajan välisen sopimuksen mukaisesti kunnan on mahdollisuus lunastaa itselleen lämmöntuotantolaitteet 15–vuotisen sopimuskauden jälkeen. Lunastushinta on sopimuskauden päättyes­sä 250 000 €. Myöhemmin on sovittu laajennusinvestoinnin lisäämisestä lunastushintaan.

Kaukolämpölaitos sijaitsee Taulun teollisuus­alueella 10000 m2: n suuruisella määräalalla.

Kunnanhallitus totesi huhtikuussa, että kunta ei siinä vaiheessa irtisano Nevel Oy:n ja kunnan välistä lämmöntoimitussopimusta. Kunta on tilintarkastajien suosituksen mukaisesti alkanut valmistella lämpöliiketoiminnan siirtämistä kunnan taseyksiköstä omaksi toiminnakseen.

Valmisteluun nimetty luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä esitti kesäkuussa kunnanhallitukselle, että Nevel Oy:n kanssa yhdeksi vuodeksi (1.9.2023–31.8.2024) neuvoteltu sopimus hyväksyttäisiin. Muutossopimus on voimassa vuoden ja osapuolet neuvottelevat jatkosta helmikuun 2024 aikana. Mikäli sopimusta ei jatketa, se päättyy 31.8.2024.

Kunta on ostanut vuositasolla kaukolämpöä noin 700 000 eurolla. Kunnan osuus kulutetusta lämmöstä on ollut 45–48 %. 9,9 kilometrin pituiseen kaukolämpöverkkoon liittyjiä on kirkonkylällä 61.

Scroll to Top