MTK:n syyskokousväki kuuli neuvoja maanvuokrauksesta ★

Padasjokelaistilojen tulot yhteensä yli 10 miljoonaa euroa.

Maataloustuottajien Padasjoen yhdistys piti syyskokouksensa maanantaina Modetissa. Kunnanjohtaja Juha Rehula kertoi kunnan kuulumisia sekä keräsi jälleen uusia ideoi­ta kuntastrategiaa­ varten.

– Tulevaisuuteen voi oikeasti vaikuttaa, mutta pitää pystyä tekemään päätöksiä. Yksi iso edessä oleva kysymys on se, mitä teemme lämpölaitoksen ja lämmöntuotannon kanssa tulevaisuudessa. Sopimus Vapo-pohjaisen Nevelin kanssa on katkolla. Kysymys kuuluu, onko kunta jatkossa sekä lämmöntuottaja että jakelija, jatketaanko nykyisen kaltaisella toimintamallilla, jossa kunta ostaa lämmön, hoitaa jakelun ja laskutuksen ja niin edelleen, vai myydäänkö lämpölaitos pois. Iso asia on myös se, että miten taataan raaka-aineen saanti tilanteessa, jossa turpeen käyttö tuskin on enää mahdollista edes varatuotannon voimana.

Kunnanjohtaja totesi, että toi asian esille juuri MTK:n kokouksessa sen vuoksi, että maataloustuottajat voisivat saada lisäelantoa tuottamalla raaka-ainetta lämpölaitokselle.

Paikalla ollut lämpölaitoksen hoitaja Marko Pastila kertoi, että tällä hetkellä Padasjoen energiasta yli puolet tulee paikallisesta puusta.

Padasjoen MTK:n  sihteeri Janne Luukko kertoi, että että yhdistyksellä on 110 jäsentilaa ja noin 280 jäsentä.

– Padasjoella on 58 tilaa, jotka täyttävät maatilan veroilmoituksen. Tämä kertoo ehkä oikeamman luvun siitä, kuinka moni oikeasti saa elantonsa maataloudesta. Vastajulkaistun tilaston mukaan Padas­joen maatilojen rahavirtaa oli 10,62 miljoonan euron edestä eli ihan pienestä nappikaupasta ei ole kysymys.

Maanvuokrausasioissa kannattaa olla tarkkana

MTK-Hämeen aluepäällikkö Kari Aikio piti puheenvuoron maan vuokraamisesta aurinko- ja tuulivoimakäyttöön liittyen.

– Kysymys on kauaskantoisista asioista, kun sopimusta lähdetään tekemään, sillä se laaditaan vähintään kahden sukupolven mittaiseksi ajaksi. Ja niinpä on selvää, että asia kannattaa harkita kunnolla.

Aikio kertoi, että yhtiöt toimivat maanvuokrausasiassa niin, että he ottivat ensin yhteyttä alueen suurmaanomistajaan ja sen jälkeen pienet maanomistajat pyritään saamaan puoliväkisin mukaan.

– Maanomistajat voivat pitää parhaiten puoliaan niin, että he muodostavat neuvottelukunnan, ohjeistaa Aikio.

Aikio kertoi, että maan vuokraaminen aurinkovoimakäyttöön rajoittaa maankäyttöä todella paljon, sillä alue aidataan eikä maanomistajalla ole sinne mitään asiaa. Tuulivoimasta on taas haittaa enemmän naapureille.

– Aurinkovoiman tuotto on pientä ja siirto häviöl­listä. Suomessa on rajallinen määrä paikkoja, jotka ovat esimerkiksi lähellä sähköasemia, jolloin siirto kannattaa. Niinpä yhtiöillä on kiire valtaamaan hyvät paikat.

Yhteiskunta haluaa edistää sekä aurinko- että tuulivoimaa, sillä ne edistävät hiilineutraaliustavoitetta. Aikion mukaan tarvitsemme kuitenkin hyvän perusvoiman eli käytännössä ydinvoiman, sillä sähkön tarve on suurimmillaan tyynenä pakkaspäivänä, jolloin ei aurinko– eikä tuulivoimasta ole apua.
Yhtiöille paras sopimus on se ensimmäinen, jota esittävät, mutta siihen ei kannata Aikion mukaan sitoutua.

– Kannattaa hakea ammattiapua eli muodostetun maanomistajien neuvottelukunnan kannattaa ottaa yhteyttä Maanomistajien arviointikeskukseen. MTK etujärjestönä ei voi ryhtyä taloudellisiin ohjauk­siin, mutta meidän nettisivuilta löytyy kyllä sopimusmalleja maanvuokraukseen. 

Yksi tärkeä asia maan vuokrausasiaan liittyen on se, että maat pitäisi saada takaisin käyttökelpoisena vuokrausajan päätyttyä.

– Tavanomaista vakuutta parempi voisi olla vakuutuspohjainen ratkaisu, mutta vaikein saada läpi. Vuokramäärä pitää sitoa sopimushetken elinkustannusindeksiin. Muistutan, että vaikka yhtiöt tarjoavat pääosin vuokrasopimusta, kannattaa myös pyytää ostotarjous.

Yhdistyksen puheenjohtaja Juha Lahtinen ojensi kunnanjohtajalle Padasjoen MTK:n 100-vuotisjuhlakirjan.

Koululaiset keväällä maatöihin

Syyskokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan: 50 € per jäsentila ja 40 € per henkilöjäsen. Johtokunnan jäsenten lukumäärä pidettiin yhdeksässä. Erovuorossa olleet johtokunnan jäsenet Marko Pastila, Jarmo Lahtinen ja Jussi Salonen valittiin uudelleen. 

Toimintasuunnitelmassa todetaan, että MTK Padasjoki jatkaa toimintaansa maatalouden parissa työskentelevien viljelijöiden ja yrittäjien parhaaksi.

Yhdistys järjestää perinteisen ammattimatkan Tartoon sekä erilaisia virkistäytymistapahtumia jäsenilleen. Yhdistys vie myös tietoa nuorille suomalaisesta maataloustuotannosta koululähettiläiden avulla. Keväällä yhdistys järjestää koululaisille myös mahdollisuuden päästä tutustumaan oikeisiin maatalous­töihin.

Scroll to Top