Pelastustoimesta ja pelastustoiminnasta ★

Viimeisten parin vuosikymmenen aikana on pelastustoimen osalta tapahtunut paljon muutoksia. Kunnalliset pelastustoimen viranhaltijat siirtyivät 1.1.2004 alueellisen Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palkkalistoille ja samalla myös rakenteita muutettiin. Päijät-Hämeessä kuntien palopäälliköt siirtyivät alueellisiksi viranhaltijoiksi, ja palopäällikön virkanimike vaihtui luontaisen poistuman kautta palomestariksi yhtä lukuun ottamatta. 1.1.2023 alkaen pelastustoimen järjestäminen siirtyi koko valtakunnassa osaksi hyvinvointialueiden toimintaa, jossa pelastustoimi on siis yksi toimiala muiden joukossa.

Pelastustoimea ohjaa edelleen Sisäministeriö, jonka yhtenä strategisena tavoitteena on pitää pelastustoimi edelleen turvallisuuden lähipalveluna. Vaikea on kuvitellakaan varsinaisen pelastustoiminnan digitalisoimista käytännön tasolla, vaan edelleen tarvitaan ihan oikea ihminen paikan päälle arvioimaan tarkoituksenmukaisimmat ja tehokkaimmat toimenpiteet ihmisten, eläinten, ympäristön ja omaisuuden pelastamiseksi sekä lisävahinkojen estämiseksi tapauskohtaisesti. Käytännössä edellä mainitun työn tekevät alueen vakinainen pelastustoimen henkilöstö sekä sopimuspalokunnat.

Sopimuspalokunnat ovat alueellisesti tärkeä osa pelastustoimen järjestelmää, ja joiden toimintaedellytyksistä sekä elinvoimaisuudesta on pyrittävä huolehtimaan edelleen. Tässä ollaan meillä vähintäänkin hyvällä tiellä, koska Päijät-Hämeen pelastuslaitos sai aluehallintovirastojen julkaisemassa hyvinvointialueiden pelastustoimen järjestämisen asiantuntija-arviossa erityismaininnan:

”Positiivisena valtakunnallisena esimerkkinä sopimuspalokuntatoiminnan määrätietoisesta kehittämisestä voidaan pitää Päijät-Hämeen aluetta”

Pitää muistaa, että mikään järjestelmä ei ole aukoton ja yksittäisen ihmisen oma toiminta voi olla ratkaisevaa äkillisessä tilanteessa. Ennakointi on parasta turvallisuustoimintaa ja siinä ovat kansalaiset onnistuneet kaiken kaikkiaan hyvin, täysin ei vahingoilta ja onnettomuuksilta voida maailmassa välttyä.

Pelastustoimi ja varsinainen pelastustoiminta ovat elintärkeitä toimintoja kansalaisille, koska hädän hetkellä, lähes onnettomuudessa kuin onnettomuudessa, pelastuslaitos on se, mikä hälytetään paikalle auttamaan. Tutkimusten mukaan se on ollut pitkään yksi julkishallinnon luottamusta eniten keräävä organisaatio. Apua saadaan paikalle silloin kun sitä tarvitaan; kaikkina viikonpäivinä, sekä öisin ja juhlapyhinä, sinne missä sitä tarvitaan.

Veli-Pekka Niemikallio
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
vs. pelastusjohtaja, toimialajohtaja

Scroll to Top