Nimimerkille “tätä kuntalaiset ovat odottaneet” ★

Kiitos palautteesta ja kehittämisehdotuksistanne. Aina voi tehdä paremmin, aina voi tehdä toisin. On myös erittäinkin perusteltua kyseenalaistaa olemassa olevaa ja perustellusti opponoida tehtyä tai tekemätöntä.

Kuntien vertailu auttaa hahmottamaan mittakaavoja ja tekemään esim. kysymyksiä ”miksi noilla on noin ja meillä näin?” Harvoin jos koskaan vertailu on kuitenkaan yksi yhteen mahdollista. Tulisi tuntea myös historiaa ja taustoja. Varhaiskasvatuksessamme on 20 työntekijää ja 75 lasta, joiden arjen sujuvuus edellyttää niin johtamista kuin käytännön asioidenkin päivittäistä organisointia.

Henkilöstömenot muodostavat kunnan menoista vähän yli puolet. Kunnan palvelut ovat luonteeltaan pääosin sellaisia, että ilman osaavia ihmisiä niitä ei olisi olemassa. Tehdäänkö kunnan omana työnä vai ostetaanko palveluja, on sekä periaatteellinen että arvokysymys.

Verrattaessa Viitasaarta ja Padasjokea nykytilanteessa tulee avata myös Pihtiputaan niitä osia, jotka ovat olleet kuntien yhteisiä. Kuntien yhteenliittymän purkaminen on menossa. Vertailtavuus lisääntyy, kun vain Viitasaaren sivistyspalvelut ovat organisoituneet ensivuoden toimintamallille.

Kunnan virkanimikkeiden tulisi parhaalla mahdollisella tavalla kuvata viransisältöä. Näin ei suinkaan aina ole ja tämä ei ole riippuvainen kunnan koosta vaan organisaatioiden muuttumisen ja muuttamisen historiasta. Toisaalta esim. viran tai toimenhaltijan vaihtuessa tulisi kyetä huomioimaan niin ao. henkilön osaaminen kuin se onko organisaation muuttaminen tarpeellista ja mahdollista.

Toisekseen Padasjoki on sen kokoinen kunta, ettei johtaja-nimikkeellä ole mahdollista vain johtaminen vaan kunnanjohtajaa myöden olemme kyynärpäitä myöden ihan arkisessa tekemisessä. Toki voi kysyä vastaavatko nimikkeet tehtävänkuvaa. Meidän tämänhetkisen sivistysjohtajan tehtäväkuvaan kuuluvat kunnan viestintä- ja tietoturvavastaavan tehtävät. On mielestäni rikkaus, kun omalla osaamisella ja myös kiinnostuksella on voinut vaikuttaa tehtäväkuvan sisältöön.

Palautteen lisäksi kiitos vinkistä niiltäkin osin, että tulee kertoa paremmin siitä, mitä kukakin tekee. Ketä me 110 kunnanpalveluksessa olevaa olemme ja mitä teemme? Ilman yläkoulun opettajia meillä ei olisi sen tasoista (yo-kirjoitukset mittarina) lukiota kuin meillä tänä päivänä on. Opettajien osaamista hyödynnetään koko kouluajan ketjussa alakoulusta yläkoulun kautta lukien.

Otan mielelläni vastaan vinkkejä ja ohjeistustakin niistä palveluista, joilla saamme Padasjoen houkuttelevuutta lisättyä semminkin kun kirjoituksenne ja tietojenne perustella kunnan palveluksessa olevia on liikaa.

Tulevan vuoden keväänä on edessä savotta, jossa tullaan läpikäymään niin kunnan tulot kuin menotkin. Kampa tulee olemaan tiheä, sillä sopeuttamistarve ei tule jäämään nykymenotasoon nähden ensimmäiseen 100 000 euroon. Tervetuloa Kuntalaan tapaamaan – hyvistä vinkeistä kiitollisena jo etukäteen – lupaan kuunnella.
 
Juha Rehula
vt. kunnanjohtaja

Scroll to Top