Tuulivoimavalituksesta lausuma KHO:lle

Kunnanhallitus antoi maanantaina Korkeimmalle hallinto-oikeudelle lausuman tuulivoimavalituksesta.

Lausumassa todetaan, että kunnanhallituksen mielestä valittaja ei ole esittänyt sellaisia perusteita, että hänelle tulisi myöntää valituslupa. Mikäli valituslupa kuitenkin myönnetään, tulisi valitus hylätä.

– Osayleiskaavatyön aloittaminen ei sisällä sellaisia velvoitteita Padas­joen kunnalle, että niistä päätettäessä olisi syntynyt valituskelpoinen päätös. Kaavoitussopimuksen osalta päätös ei ole epäselvä tai ristiriitainen. Antti Räsänen ei ole ollut esteellinen käsittelemään asiaa, koska hallintolain esteellisyysperusteet eivät täyty, mainitaan lausumassa.

Hallinto-oikeus hylkäsi helmikuussa kunnanhallituksen päätöksestä 17.1.2022 tehdyn valituksen. Kyseinen päätös koski sitä, että kunnanhallitus hylkäsi valittajan tekemän oikaisuvaatimuksen tuulivoimahankkeen osayleiskaavatyön käynnistämisestä ja kaavoitussopimuksen solmimisesta.

Valittaja vetosi valituslupahakemuksessaan siihen, ettei kaavoitussopimuksen käsittely kunnanhallituksessa ole ollut riittävällä tasolla, kun kyseessä on pienen kunnan kaikkien aikojen suurin teollisuusinvestointi.

Kunnanhallitus päätti joulukuussa 2021 aloittaa tuulivoimahankkeen vaatiman osayleiskaavatyön ja hyväksyä kaavoitussopimuksen, mutta asia ei ole edennyt, koska kunta on halunnut odottaa oikeuden päätöstä valituksesta.

Scroll to Top