Koulusihteerinkin paikka hakuun

Kunnanhallitus myönsi luvan koulusihteerin työsopimussuhteisen tehtävän vakituiseen täyttämiseen. Henkilöstövaihdokset sivistystoimessa saavat jatkoa, kun koulusihteeri vaihtaa työpaikkaa.

Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksia ollaan muuttamassa. Vastaisuudessa virkaan kelpaa hakija, jolla on korkeakoulututkinto, kun tähän mennessä on vaadittu ylempää korkeakoulututkintoa. Perusteluna on mahdollistaa viran hakemisen laajemmalle joukolle hakijoita.

Virkaa hoitaa vt:nä kevääseen asti määräaikainen kunnanjohtaja. Vakituisen viranhaltijan haku on edessä lähiaikoina.

Kunnanjohtajan palkkaa korotetaan. 14.8.2023 hyväksytyn johtajasopimuksen mukaan kokonaispalkka on 6200 euroa/kk, mikä on noin 640 euroa/kk vähemmän kuin aiemmalla viranhaltijalla. Hallitus totesi,­ että kunnanjohtaja on hoitanut tehtäviään hyvin ja on perusteltua muuttaa palkka yhtä suureksi kuin edeltäjällä. Uusi kokonaispalkka on 1.12.2023 al­kaen 6839 euroa/kk.

Kunnanhallitus puoltaa asunnon käyttötarkoituksen muutosta Päijänteen rannalla Tuulihaukantiellä. Hyvinkäällä kirjoilla olevat vapaa-ajan asukkaat aikovat muuttaa Padasjoelle vuoden lopussa. Hakemuksessa kerrotaan, että he ovat jo nyt asuneet Padasjoella maalis/huhtikuusta pitkälle syksyyn.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Puuksamenniemen rantaosayleiskaavan muutoksen ehdotusvaiheen asiakirjat ja asettaa ne virallisesti nähtäville. Hallitus myönsi Padasjoen Yrittäjät r.y:lle 1500 euron avustuksen Joulunavauksen järjestämiseen 2.12.

Ajankohtaisissa asioissa kunnanjohtaja kertoi seurakunnan kiinteistöpäällikön kanssa käymästään keskustelusta.

Scroll to Top