Lähin lukio on hyvä vaihtoehto peruskoulun jälkeen ★

Suomessa on muihin maihin verrattuna suhteellisen tiheä lukioverkko. Tämä tarjoaa useimmille nuorille mahdollisuuden käydä koulunsa kotoa käsin korkeakoulun porteille saakka.

Peruskoulun päättöluokan oppilaat pohtivat jo ensi kevään 2024 jatko-opintovaihtoehtojaan. Runsas puolet suuntaa lukioon. Lukion merkittävin ero peruskouluopintoihin on suurempi valinnaisuus.

Suomen Lähilukioyhdistys ry:llä on 180 jäsenlukiota. Jäseneksi ottamisen hetkellä lukiolla saa olla korkeintaan 150 opiskelijaa. Uutena vivahteena näissä maaseudun ja haja-asutusalueiden pienissä lukioissa ovat kaukomaiden opiskelijat Myanmarista, Vietnamista ja muista kehittyvistä maista.Kansainvälisiä opiskelijoita on jo lähes 50:ssä pienessä lukiossa. Kansainvälisten opiskelijoiden lukumäärä on nyt sadoissa, mutta syksyllä 2024 jo tuhansissa. Vieraista maista tulleet ovat useimmiten motivoituneita ja osaavia. Kuka tahansa ei ryhdy opiskelemaan kokonaan uutta kieltä vain käydäkseen koulunsa Suomessa.

Pienet lukiot auttavat sekä sosiaalistumisessa että hyvien tulosten saavuttamisessa. Opetusryhmät ovat pienehköt ja opintojen ohjaus ja yksilöllinen opastus ylenpalttista. Opettajat tuntevat usein nekin nuoret, joita eivät itse opeta. Pienet lukiot ovat lähellä kasvatuksen ja huolenpidon ihannetta.

Keskeyttäneiden ja 4. vuoden opiskelijoiden osuudet ovat pienissä lukioissa huomattavasti alle maan keskiarvon. Ylioppilastutkinnon edellyttämä kurssivalikoima on kautta maan pienissä ja suuremmissa lukioissa sama. OECD-maiden PISA-koulusaavutustutkimusten mukaan Suomessa koulujen väliset erot ovat erittäin pienet, joten laadukasta koulutusta saa kaikkialta.

Pienen paikkakunnan oma lukio ylläpitää pienen kunnan elinvoimaa, lisää lapsiperheiden halua jäädä paikkakunnalle ja voi houkutella kuntaan uusia asukkaita.
 
Jukka O. Mattila, pj Suomen Lähilukioyhdistys ry

Scroll to Top