Seurakuntakodista otettu ilmanäytteet ★

Käyttökieltoon asetetun Seurakuntakodin sisäilmatutkimukset tehtiin viime viikolla.

Seurakuntakodin sisäilmatutkimusta saapui torstaina suorittamaan padasjokelaisille tuttu mies, terveystarkastajana aikanaan kunnassa työskennellyt Sami Ahonen, joka on asunut Padasjoella vuodesta 2006 ja Arrakosken kulmilla vuodesta 2009. Polygon Finland Oy:n sisäilma-asiantuntijana Ahonen kiertää kohteita akselilla Tallinna–Rovaniemi, toki pääasiassa eteläisessä Suomessa.

– Ilmanäytteet otetaan Andersen–keräimellä, joka on 6–vaiheimpaktori. Sen avulla sisäilmaa imetään tornien läpi: niissä on kasvatusalustat, joihin mikrobit tarttuvat, selosti rakennusterveyssertifikaatin omaava Ahonen.

Itse näytteenotto vie aikaa vain 10 minuuttia, mutta siihen liittyy tarkat valmistelut, näytteenottotornin kasaus ja purku sekä huolellinen puhdistus. Näytevälineitä käsitellään käsineet kädessä ja työvaiheiden välissä suihkutellaan desinfiointiainetta.

Käyttökieltoon asetetulta seurakuntakodilta otettiin sisäilmanäytteitä 4 tilasta ja vertailun vuoksi yksi ulkoa. Jos kosteusvaurioindikaattoreita esiintyy, eikä niitä ole ulkoilman vertailunäytteissä, ne voivat ovat rakenteista peräisin ja silloin pitää selvittää syy niiden lähde tarkemmilla tutkimuksilla. 

Näytteet lähetetään laboratorioon kasvatettavaksi lämpökaapissa. Kahden viikon kasvatusajan jälkeen näytteet mikroskopoidaan ja tämän jälkeen tiedetään, minkälaisia mikrobeja rakennuksesta löytyy ja minkä verran. Raja-arvojen ylittyessä suositellaan jatkotutkimuksia, jolloin otetaan näytteitä rakenteista.

Ahosen mukaan sisäilmasta löytyy pääsääntöisesti aina ulko- ja sisäilmassa esiintyviä mikrobeja, joten täysin puhtaita näytteitä harvoin saadaankaan. Näytetuloksille on annettu asumisterveysasetuksessa toimenpideraja- arvot. Julkisten kiinteistöjen lisäksi hän tutkii tilauksesta yksityisasuntoja.

– Hajuhaittojen selvittelyä on ollut viime aikoina aika paljon, johtuen osaltaan säätyypistä, joka on ollut aika lämmin ja kostea.

Näytteenottopaikat määräytyvät riskinarvioinnin perusteella. Ilmanäytteiden ottamisen lisäksi sisäilma-asiantuntija mittaa rakennuksen sisälämpötilan, kosteusprosentin ja paine-eron sisä- ja ulkoilman välillä.

Sisäilmassa esiintyy normaalistikin pölyä, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä kuituja ja mikrobeja eli homeita, bakteereja, sieniä, hiivoja ja viruksia. Yleisimpiä epäpuhtauksien lähteitä sisäilmassa ovat puutuotteet, kaasu- ja puuhellat, puulämmitys ja kynttilänpoltto, rakennus- ja sisustusmateriaalit sekä kulkeutuminen ulkoilmasta.

Scroll to Top