Korkea osaaminen ja osaajat talteen ★

Suomella, Päijät-Hämeellä ja Padasjoella on edessään työvoiman ja osaajien kohtaantoon liittyvä, entisestään paheneva ongelma. Tilastokeskuksen mukaan vajaalla 20 prosentilla Padasjoella työssäkäyvistä on korkeakoulututkinto. Osaavaa työvoimaa tarvitaan pitämään työpaikat paikkakunnalla. 

Turo Kilpeläinen 
rehtori, LAB-ammattikorkeakoulu

Maan hallituksen korkeakoulupoliittisena tavoitteena on kouluttaa puolet ikäluokasta korkeakouluissa. Koulutus- ja osaamistasolla on suora vaikutus yksilön työllistymiseen ja tulotasoon sekä työn tuottavuuteen. 

LAB-ammattikorkeakoulun kampukset ovat Lahdessa ja Lappeenrannassa. Tällä hetkellä Päijät-Hämeestä ja Etelä-Karjalasta lähtee vuosittain 1 200 nuorta muihin korkeakouluihin opiskelemaan. Näistä nuorista 41 % palaa maakuntiin töihin valmistumisen jälkeen, ja LABista valmistuneista 55 % työllistyy alueillemme. Muualla syntyneistä ja muista korkeakouluista valmistuneista Etelä-Karjalaan ja Päijät-Hämeeseen työllistyneiden osuus on huomattavasti pienempi. 

Yli puolet LABin 9 400 opiskelijasta tulee kampusmaakuntien ja noin tuhat Suomen rajojen ulkopuolelta. Meiltä valmistuu vuosittain 2 000 liiketalouden, matkailun, tekniikan, muotoilun sekä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaa. 

Valmistumisen yhteydessä työnhaku on ajankohtaista kaikille opiskelijoille, mutta kilpailu osaajista on juuri tuolloin kovinta. Tästä syystä haluamme kehittää yhteistyötä yritysten kanssa siten, että saisimme integroitua mahdollisimman monta opiskelijaa alueen työelämään jo opintojen aikana. Etelä-Karjalaan ja Päijät-Hämeeseen työllistyvien määrä mittaa kykyämme vastata alueiden osaajatarpeisiin.  

Opinnäytetyöt, harjoittelut, erilaiset kehittämistehtävät, kurssit, rekrytointimessut ja ensimmäisten opiskelupäivien orientaatiot tarjoavat yrityksille matalan kynnyksen mahdollisuuden olla mukana tukemassa opiskelijoiden ammatillista kasvua. Myös kurssien sisältöihin ja toteutuksien suunnitteluun on mahdollista vaikuttaa. 

Joka vuosi yli 2 000 LABin opiskelijaa tarvitsee työharjoittelupaikan. Esimerkiksi sote-alalla noin 25 % opiskelijoista suorittaa harjoittelun kampuspaikkakuntiemme ulkopuolella. Harjoittelut sijoittuvat opintojen loppupuolelle, jolloin tehdään päätöksiä aloilleen asettumisesta. Harjoittelupaikka johtaa usein työpaikkaan.  

Yhteinen viesti opiskelun ja työn parhaista puolista on vahva ja vaikuttava. LABin onnistuminen opiskelijarekrytoinnissa on myös yritysten etu. Siksi veto- ja pitovoimaa kannattaa kehittää yhdessä. Tästä syystä haastan padasjokelaiset yritykset keskusteluun tavoista, joilla pystymme yhdessä vaikuttamaan kunnan osaajatarpeeseen ja siten elinvoimaan.

Scroll to Top