Hautakiven siirtäminen omaisten vastuulla ★

Viimeaikaisten hautausten yhteydessä on huomiota herättänyt uusi käytäntö, jonka mukaan omaisten on siirrettävä hautakivi.

Seurakuntapuutarhuri Anu Anttila kertoo, että toimintatapoja on päivitetty ajan tasalle jo keväällä yhdessä Hollolan seurakunnan hautausmaatyöntekijöiden kanssa.

– Tällöin on hautaustoimistoja muistutettu siitä, että hautamuistomerkki tulisi siirtää pois ennen arkkuhaudan kaivuuta, sanoo Anttila.

– Tätä aiemmin emme ole kuulleet ihmetystä aiheesta, sillä jokainen ymmärtää ettei hautaa voida kaivaa, jos vieressä oleva painava muistomerkki on vaarassa kaatua.

”Haudalla olevat hautamuistomerkit on hautaoikeuden haltijan kustannuksella siirrettävä syrjään ja hautauksen jälkeen taas asetettava paikoilleen siten, että muistomerkki ei vaaranna turvallisuutta.” Tämä lause löytyy sekä Padasjoen seurakunnan (vuonna 2011 vahvistetusta) että Hollolan seurakunnan nykyisestä hautaustoimen ohjesäännöstä.

Omaisten ei siis tarvitse itse henkilökohtaisesti siirtää muistomerkkiä, elleivät he itse niin halua. Turvallisuussyistä seurakunta suosittelee, että hautamuistomerkki siirretään ammattilaisten toimesta, jolloin kivi ei myöskään vahingoitu. Hautakiveä ei tarvitse siirtää, mikäli kyseessä on uurnahautaus.

Seurakunnasta todetaan, että hautakiven siirtäminen kaivettavan haudan kohdalta on aiheellista sekä kiven vaurioitumiseen että työturvallisuuteen liittyen. Haudankaivukoneen kauha saattaa osua kiveen tai maan kaivaminen kiven vierestä aiheuttaa kiven kaatumisen. Mikäli hautaa kaivettaessa joudutaan lapiokaivuna työskentelemään kiven lähellä tai haudan pohjalla, on haudan reunalla oleva kivi turvallisuusriski.

Useita oikaisukehotuksia tälläkin hetkellä

Myös kallellaan oleva hautamuistomerkki on turvallisuusriski hautaus­maalla kävijöille. Hautamuistomerkit ovat omaisten vastuulla: mikäli kiveä ei kehotuksesta huolimatta oikaista, jätetään sen aiheuttama vaaravyöhyke jatkossa hoitamatta. Kaatunut hautamuistomerkki luokitellaan automaattisesti hoitamattomaksi haudaksi.

Mikäli hautaoikeuden haltijat toteavat, etteivät pysty tai ehdi haudasta huolehtimaan, on mahdollista palauttaa hauta takaisin seurakunnalle.

Hautaustoimilain mukaan hautaoikeuden haltija päättää haudalle sijoitettavista muistomerkeistä. Muistomerkin tulee olla hautausmaan yleiskuvaan sopiva, eikä se saa loukata vainajan muistoa tai hautausmaan arvokkuutta.

Hautausmaan ohjesäännön mukaan haudan avaamisesta ja peittämisestä huolehtii seurakunta, joskin omaiset voivat peittää haudan, jos siitä on erikseen sovittu.

Scroll to Top