Esteettömyyskartoitus neuvostolle ★

Tekninen lautakunta toivoo Padasjoen vanhus- ja vammaisneuvoston ryhtyvän toteuttamaan esteettömyyskartoituksen päivitystä. Kunnan omien kiinteistöjen osalta saatavana on asiantuntija-apua. Lautakunta totesi lisäksi, että uusissa lupapäätöksissä rakennusvalvonta noudattaa valtioneuvoston asetusta.

Esteettömyyskartoituksen päivittämisestä on tehty valtuustoaloite 12.12.2022 ja kunnanhallitus on 16.1.2023 lähettänyt asian tekniselle toimelle valmisteltavaksi.

Viimeisin esteettömyyskartoitus on vuodelta 2010. Kartoituksen on toteuttanut Lahden ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat oppimistyönä Läntisen perusturvapiirin vanhus- ja vammaisneuvoston tilauksesta.

Esteettömyydessä ei ole kyse vain liikkumisen esteettömyydestä. Siinä otetaan huomioon myös näkemiseen, kuulemiseen, ymmärtämiseen ja kommunikaa­tioon liittyvät asiat. Se kertoo ajattelutavasta, oikeista asenteista ja erilaisuuden huomioon ottamisesta.

Scroll to Top