”Ei” kuntalisälle ★

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Padasjoen kunnassa ei oteta käyttöön kotihoidon kuntalisää.

Varhaiskasvatuksen vanhempaintoimikunnan aloite ei siis ole etenemässä. Lautakunta toteaa, että perheitä kannustetaan kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen piiriin valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti. Avoimen varhaiskasvatuksen Minimajava-toimintaa pyritään jatkamaan.

Aloitteessa esitettiin, että kunta alkaa maksaa kotihoidontukea saaville perheille valinnaista kotihoidontuen kuntalisää. Lisän maksamisen ehtona olisi se, että perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan toisen vanhemman toimesta kotona. Tuen määräksi esitettiin 250 euroa lapselta kuukaudessa.

Rehtorinhaku on edennyt niin, että viimeisimmän hakuajan päätyttyä kutsuttiin 4 haastatteluun. Haastattelut pidettiin keskiviikkona.

Scroll to Top