Kuntalisästä aloite ★

Padasjoen varhaiskasvatuksen vanhempaintoimikunta esittää aloitteessaan, että Padasjoen kunta alkaa maksaa kotihoidon tukea saaville perheille valinnaista kotihoidon tuen kuntalisää. Lisän maksamisen ehtona olisi yleisten kotihoidon tuen ehtojen lisäksi se, että perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan toisen vanhemman toimesta kotona. Tuen määräksi esitetään 250 euroa lapselta kuukaudessa.

Kun vanhemman vanhempainrahakausi päättyy, perhe voi valita lapselleen kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuksen tai lasta voidaan hoitaa kotona. Kelan maksamia lakisääteisiä lastenhoidon tukia ovat kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki sekä joustava ja osittainen hoitoraha. Lisäksi kunnat voivat maksaa kuntalisää kotihoidon ja yksityisen hoidon tukeen.

Lastenhoidon tuet ovat kokonaisuudessaan kunnan kustantamaa tukea perheille, vaikka tuen maksatus tapahtuu Kelan toimesta. Kela laskuttaa kuntaa kuukausittain maksetuista etuuksista. Padasjoen kunta maksoi lastenhoidontukia vuonna 2022 yhteensä 85 077 €.
Padasjoella oli syyskuussa 8 lasten kotihoidon tuen hakijaa.

Scroll to Top