Torstaina lokakuun 4. päivänä 1973 ★

Kirkkovaltuusto päätti, että vanha kunnantupa kunnostetaan asunnoiksi. Rakennus on viimeksi ollut seurakuntatalona, mutta nyt jo useamman vuoden asuintiloina.

Kunnanjohtaja Teuvo Komulainen: Mitä kuntaan kuuluu. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 1974 valtion tulo- ja menoarvioksi oli runsaasti suurempi kuin tämänvuotinen. Huomattavia menojen lisäyksiä on esitetty käytännöllisesti katsoen kaikille hallinnonaloille. Löytyy toki kustannussäästöjäkin: budjetin perusteluissa on esitetty, että Rovaniemen ja Padasjoen nimismiespiirit lakkautetaan ja ne yhdistetään Rovaniemen kaupungin ja toisaalta Padasjoki-Asikkalan nimismiespiiriin. Padasjoella on ollut oma nimismiespiiri jo 1500-luvulta lähtien.

Asumistaajama nousee Hietarannantien varteen. Muutaman vuoden ajan on uudelle asuma-alueelle noussut paljon toinen toistaan kauniimpia omakotitaloja. Kirkonkylän kaava-aluetta on vuosien kuluessa jouduttu muuttamaan useamman kerran, vaikka kaavaa ei vieläkään ole vahvistettu. Asuntojen määrä ja tonttien kysyntä on kasvanut. Kunta onkin joutunut ostamaan maa-alueita asuntotonteiksi.

Scroll to Top