Lukio EU-opintomatkalle Brysseliin

Euroopan Parlamentista tuli syyskuun alussa tieto, että Padas­joen lukio on valittu vuo­sien aktiivisen EU-kansalaiskasvatuksen ja Päijät-Hämeen ainoan­ EPAS-koulustatuksen perusteella Euroopan Parlamentin Päijät-Hämeen vaikuttajaryhmäksi. 

EU-opintomatkalle 6.– 10.11.2023 lähtee Tikkalan johdolla 23 lukiolaista, toiseksi valvovaksi opettajaksi lähtee ruotsin ja saksan kielen opettaja Elisa Uusitalo.

Opettaja Marja-Riitta Tikkala kertoi talvella esimiehilleen ja kunnanhallituksen edustajille Suomen meppien esittämästä kutsusta Brysseliin. Vielä tuolloin ei voinut olla varma, saako Padasjoki matkaan taloudellista avustusta EU:lta.

– Meppien kutsu kuitenkin mahdollisti sen, että pystyin rakentamaan taas 5 päivälle vierailuohjelman EU:n toimielimiin ja listaamaan matkan opetukselliset tavoitteet 11–sivuiseen EP:n tukihakemukseen.

Tikkala teki lisäksi 7 muuta rahoitushakemusta, joiden avulla on saatu koottua matkan kustannukset kasaan.

EPAS–hankkeen tarkoituksena on vahvistaa koulujen EU-aiheista kansalaiskasvatusta ja lisätä tietoisuutta eurooppalaisuudesta ja parlamentaarisesta päätöksenteosta. Padasjoen lukiossa Eurooppa–asiat ovat olleet vahvasti näkyvissä.

– Vuodesta 2013 al­kaen meillä on ollut valittavana syventävä lukion kurssi “Eurooppalaisuus ja Euroopan Unioni”. Lukiomme opiskelijat ovat tehneet EU-opintomatkat Brysseliin vuosina 2014 ja 2017. Euroscola-istunnoissa Strasbourgissa olemme edustaneet Suomea vuosina 2016 ja 2022. Tämän lisäksi meidät on valittu Suomen edustajiksi Euro­scola Online –istuntoihin joulukuussa 2020 ja 2021.

Nyt vierailuviikolla on Euroopan Parlamentin täysistuntoviikko. Padasjokelaisryhmä lähtee matkaan 6.11.2023 ja pääsee käymään EU:n eri toimielimissä. Ohjelmassa on myös vierailu Naton päämajaan, mikäli turvallisuustilanne sen sallii, sekä belgialaiseen lukioon, jossa keskustellaan sikäläisten opiskelijoiden kanssa Eurooppa-politiikan ajankohtaisasioista.

Scroll to Top